Creturner Group

Creturner Group

CRET

Översikt

Creturner Group är en svensk miljöteknikkoncern med fokus på att utveckla, implementera och exportera banbrytande teknik för att minska koldioxidutsläppen. Koncernen är verksam inom två huvudsakliga områden - digital teknik och miljöteknik - vilket kan delas in i fyra huvuddelar: solcellsanläggningar för att producera energi, beräkningskapacitet för digital teknik, klimatkompensation och teknikutveckling inom koldioxidavskiljning. Företaget grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Creturner Group aktie

Kalender & Rapporter

29 Feb, 2024Årsrapport 2023
14 May, 2024Delårsrapport 2024-Q1
Lista
Nordic SME
Sektor
Klimatlösningar
VD
Joakim Erlandson
Ordförande
Daniel Moström
Noteringsdatum
23 June, 2021

Insiderhandel Creturner Group

0 - 0 av 0

Om Creturner Group

Creturner Group är en svensk koncern inom miljöteknik som driver flera dotterbolag. Koncernen är inriktad på att utveckla, implementera och exportera teknik som är skonsam mot miljön och minskar koldioxidutsläppen. Creturner Group är verksamma inom två huvudsakliga områden, digital teknik och miljöteknik, vilket i sin tur kan delas in i fyra huvuddelar: 

  • Solcellsanläggningar för att producera energi
  • Beräkningskapacitet för digital teknik
  • Klimatkompensation 
  • Teknikutveckling inom koldioxidavskiljning

Varför ska man investera i Creturner Group?

  • Hållbarhetscase med direkt exponering mot priset på utsläppsrätter 
  • Exponerade mot den snabbväxande marknaden för högpresterande datorer
  • Stor potential i bolagets patenterbara reaktorteknik för koldioxidavskiljning

Affärsmodell Creturner Group

Creturner Groups digitala verksamhet fokuserar på teknisk databehandling, där bolagets strategi är att öka sin långsiktiga potential och ta en större andel av den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Creturner Group är specialiserade inom HPC (High Performance Computing) genom sin digitala maskinpark som hyrs ut på kontraktsbasis via samarbetspartners. HPC omfattar användningen av superdatorer och datorkluster för att lösa avancerade beräkningsproblem, till exempel vid utvinning av kryptovalutor. Företaget har egna energianläggningar i Sverige, inklusive ett av landets största solcellsfält, för att minska både råvarukostnader och miljöpåverkan för maskinparken.

HPC och digital valutautvinning kräver stora mängder energi, vilket resulterar i högre kostnader för utvinnarna och en negativ påverkan på miljön. Då Creturner Group har möjlighet att producera sin egen förnybara el kan de erbjuda sin maskinpark till en betydligt lägre kostnad samtidigt som de minskar sitt klimatavtryck.

Creturner aktie

Creturners miljöverksamhet erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera. Deras metod, baserad på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), omvandlar restbiomassa till kol som sedan lagras för att reducera mängden koldioxid i atmosfären. Processen liknas vid en omvänd kolgruva. Företagskunder kan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt klimatkompenserar genom att till exempel plantera träd.

Till skillnad från trädplantering som koldioxidkompensation är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och mätbart. Övervakningen sker genom smarta kontrakt vilket ger kunderna insyn i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av deras miljöinvestering. Smarta kontrakt är självutförande datorprogram på en blockkedja som eliminerar behovet av en mellanman genom att utföra, övervaka och verifiera avtal mellan parter på ett säkert och pålitligt sätt.

creturner group aktie

Efter förvärvet av Creturner International den 1 februari 2023 bytte Xpecunia namn till Creturner Group för att bättre spegla det nya strategiska fokuset på en bredare miljöteknisk verksamhet. Namnet "Creturner" står för "Carbon Returner" vilket kan översättas till koldioxidåtervinning på svenska. Xpecunia, som tidigare var ett beräkningsbolag som använde egenproducerad solenergi för att utvinna kryptovalutor, fungerar nu som navet i bolagsgruppens digitala verksamhet.

Daniel Moström
Daniel Moström
Grundare och tidigare VD på Xpecunia (numera Creturner Group)

Anledningen är till namnbytet är att styrelsen anser att Xpecunia som namn är daterat, förknippat med aspekter som inte tillräckligt väl beskriver bredden av dagens verksamhet. Namnet Creturner Group sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget verkar inom miljöteknik med både digital verksamhet på klimatsmart sätt och miljöteknik inom klimatoffset samt banbrytande teknisk utveckling.

Marknaden för Creturner Group

Creturner Groups marknad påverkas huvudsakligen av två globala trender: hållbarhet och teknologisk utveckling. Inom hållbarhetsområdet finns en växande medvetenhet och oro för miljön, vilket har lett till flera initiativ från regeringar och företag för att hantera klimatförändringar och sporra den gröna omställningen. Samtidigt är användningen av avancerad teknologi en stark drivkraft bakom antagandet av gröna lösningar och hållbarhetslösningar på marknaden. En utmaning och begränsning som ofta nämns i detta sammanhang är att många gröna teknologier är dyra och kräver stora initiala investeringar, och ibland inte är tillräckligt effektiva. Trots detta växer marknaden snabbt, särskilt inom energi och infrastruktur, som förväntas ha den största marknadsandelen under de kommande åren.

creturner group nyheter

Creturner Group är en del av den gröna omställningen genom sina verksamheter inom koldioxidinfångning och förnybar energi från solcellsparken, samt genom sin innovativa teknikutveckling inom koldioxidavskiljning. Bolagets Carbon Capture-affär är ett exempel på detta och är starkt kopplad till priset på europeiska utsläppsrätter. Creturner Group erbjuder klimatkompensationstjänster till 75% av det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, vilket hittills har varit mycket fördelaktigt för företaget. Priserna på utsläppsrätter (se nedan) förväntas fortsätta att stiga, vilket i sådana fall kommer att fortsätta att gynna Creturner Group.

creturner group forum

HPC  är en del av den högpresterande databranschen vilket är en marknad som växer snabbt och förväntas fortsätta göra så på lång sikt. Tillväxten drivs av flera faktorer, inklusive en ökande efterfrågan på högeffektiv beräkningskapacitet, framsteg inom virtualisering, samt en fortsatt diversifiering och expansion av IT-industrin. Dessutom ökar preferenserna för hybridlösningar inom HPC, vilket inkludera att använda både centraliserade och distribuerade system, eller att kombinera traditionell lokal HPC med molnbaserad HPC. HPC-systems kapacitet att bearbeta stora mängder data med höga hastigheter har lett till att flera akademiska institutioner, försvarsbyråer, energiföretag, myndigheter och försörjningssektorn har valt att anta HPC-system som en växande del i sin verksamhet.

creturner group affärsmodell

Kursgraf utsläppsrättigheter i Europa (€ per ton)

European Union Allowances, eller EUA, är den officiella termen för den Europeiska Unionens utsläppsrättigheter (EUA) utsläppsrättigheter. Varje EUA ger rätt att släppa ut en ton koldioxid eller en ton koldioxidekvivalenta växthusgaser. Varje år, den 28 februari, utfärdar EU-medlemsstaterna nya EUA:er till företag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem enligt den godkända tilldelningsplanen av Europeiska kommissionen. Bedömare förutspår att prisnivåerna på EUA kommer att öka i takt med att utsläppshandelssystemet expanderar till fler industrier och tilldelningarna minskar för att minska koldioxidutsläppen. Detta förväntas även öka efterfrågan på de tjänster som Creturner Group erbjuder som är i direkt korrelation till priset till utsläppsrätterna.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Creturner aktie

Creturner Group AB börsnoterades på NGM Nordic SME i Stockholm den 23 juni 2021 under namnet Xpecunia Nordic AB. Detta till en introduktionskurs på 6 kr. Dessutom noterades bolaget parallellt på Börse Stuttgart i Tyskland den 20 april 2022.

Bolagets namnändring till Creturner Group AB skedde den 1 februari 2023.

Creturner Group nyheter

Hos TradeVenue kan du hitta alla nyheter och pressmeddelanden som rör Creturner Group. För att inte missa någon av dessa nyheter kan du prenumerera på Creturner Groups utskick, vilket skickas direkt till din e-postadress. Du kan prenumerera på bolagets nyhetsbrev genom att följa länken nedan.

Vanliga frågor om Creturner Group

På vilken börs är Creturner Group listad?
Vilken sektor tillhör Creturner Group?
Vem är VD på Creturner Group?
När börsnoterades Creturner Group?
Var kan man läsa mer om Creturner Group?

Creturner Group forum

Om du är intresserad av Creturner Group och dess portföljbolag inom miljöteknik, är du välkommen att diskutera företaget med andra aktieägare eller personer som delar ditt intresse. Använd gärna kommentarsfältet nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller bidra med kunskap.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.