21 Jan, 2022

Bonzun - Nyemission

 

Bonzun

Bonzun - Nyemission

Bonzun är ett noterat bolag som arbetar med teknik knutet till kvinnors hälsa och vid något tillfälle såg vi att de kallade sig för ”femtech” (Female tech) vilket är rätt så talande och ligger ganska bra i tiden. Deras business handlar om att skapa appar där främst kvinnor kan känna trygghet i samband med graviditet. Dels är det en app för gravida så de ska kunna övervaka och dokumentera sin graviditet och dels är det en app som rör IVF-behandling för de som försöker bli gravida. Båda dessa skeden av livet är oerhört viktiga och det gör Bonzun till ett företag med stort ansvar.

Bonzuns verksamhet är uppdelad på tre olika verksamheter som alla har en egen app: Bonzun IVF, The virtual midwife och Bonzun evolve.

Bonzun IVF är en app där den som försöker bli gravid, och sedan blir det, kan få digital hjälp under hela resans gång. Allt från hur man kommer igång, notiser avseende medicin, information om sidoeffekter, tips och artiklar i ämnet och stöd och support finns i appen.

China Virtual Midwife är en app som hjälper gravida kvinnor att hålla koll på vad som är normalt för deras tillstånd och när de bör söka kontakt med läkare. En AI-doktor kan man kalla det. Den enda inom området graviditet dessutom. Likt Bonzun IVF finns här en guide som följer användaren hela vägen under graviditeten. Här finns guider, info, tester och möjligheter för att se eventuella komplikationer på ett tidigt stadium.

Bonzun Evolve är en stressapp och här är det den välkända psykologen Anders Tengström från Karolinska Institutet som frontar appen. Evolve ska ge möjlighet att via en app få upp ögonen för stress och kunna agera för att minska risken att drabbas av skadlig stress. Appen lär användarna att se och påverka sitt eget stresspåslag.

Även för oss som inte är involverade i de tekniska detaljerna kring ovanstående appar är det inte svårt att se att här finns en marknad som hittills inte digitaliserats i någon större omfattning men också att det finns en enorm marknad att bearbeta och om man lyckas med det borde det gå att monetärisera på det. Det sista är dock en utmaning och det ska bli intressant att se om Bonzun kan lyckas med det. Vi ser med tillförsikt fram emot att följa bolagets resa.

Utmärkelser och Priser

Sedan Bonzun startades av Bonnie Roupé (som fortfarande är storägare och VD) 2012 har de erhållit ett stort antal priser. Bland annat ”Innovation Aganinst Poverty by Sida, Best Social business in Shanghai, Best digital health app by Bayer och top maternal app in China”. Imponerande priser både för att det är glädjande för företaget men framförallt för att det innebär att användarna verkligen har fått nytta av företagets produkter.

Noterade via omvänt förvärv

I oktober 2021 noterades Bonzun på First North via ett omvänt förvärv av stress-företaget Papilly. Papillys tid på börsen har inte varit någon succé och även om det är lite tragiskt så är det just det som gjort att Bonzun kunnat etablera sig som ett noterat bolag på ett förhållandevis kostnadseffektivt sätt. Vi har sett en hel del företag som följer den här trenden och ändrar verksamhet i år. De mest kända är väl de bolag som Ilija och SBB köpt och stöpt om till fastighetsbolag i olika former.

Ännu inte lönsamt

Bonzun är ännu inte lönsamt men det skrämmer oss inte jättemycket då de flesta techbolag visar röda siffror under sina tidiga år. 2020 års siffror visar på en förlust om 8,5 MSEK på en omsättning om 0,5 MSEK och årsredovisningen innefattar även en proformaredovisning för att visa hur de båda bolagen Papilly och Bonzun är tänkta att samverka och då börjar det likna något även om bolaget ännu inte kommit i mål.

Företrädesemission

Nu i januari 2022 genomför Bonzun en nyemission i form av företrädesemission där nya och befintliga aktieägare får möjligheten att teckna nyemitterade aktier enligt erbjudandet som omfattar 5.636.341 st units till kursen 2,50 SEK per unit vilket motsvarar 1,25 SEK per aktie. Detta innebär att vid fullt utnyttjande kommer bolaget tillföras 14,1 miljoner kronor före emissionskostnader i detta första skede.

En teckningsoption ger möjlighet att teckna en nyemitterad aktie under perioden 12-26 september 2022 och en 13-27 mars 2023 till ett pris motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under de två veckor som föregår teckningsperioden dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK samt en teckningsoption. Läs mer om detaljerna i bolagets information (länkar nedan)

I första hand kommer tilldelning ske till de som har uniträtter och först om inte alla dessa används kommer erbjudandet ges till personer utan uniträtter. Det är därför det finns ett visst värde i uniträtterna och de handlas redan på börsen.

Utspädning

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjat erbjudande i alla delar kommer öka antalet aktier med 50 % vilket är förhållandevis rejält men då har också bolaget tagit in pengar som ska räcka ett tag. Pengarna skall användas till återbetalning av lån till 15 %, marknadsföring och sälj till 45 %, allmänt rörelsekapital till 25 % och 15 % till investeringar.

Fullt garanterad

Redan innan erbjudandet gick ut stod det klart att befintliga ägare redan tecknat sig för en stor del av erbjudandet samt gått in som garanter för erbjudandet. Hela den första delen på 14,1 miljoner SEK är alltså garanterad av nuvarande ägare och externa partners. I dagsläget äger Bonz Unlimited och Erik Mitteregger tillsammans ca 30 % av bolaget.

Tidsplan för företrädesemissionen

14 januari 2022 Offentliggörande av prospektet

18-26 januari 2022 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growt Market

17-31 Januari 2022 Teckningsperiod

3 februari 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Lite klurigt att värdera

Det är inte helt lätt att värdera aktier och uniträtter vid den här typen av erbjudanden och det märks också i handeln med såväl aktie som i rätterna. Det märks också på börsen där uniträtterna ökade med 54 % under första handelsdagen. En uniträtt handlades den 19 januari till priset 0,0602 SEK och det ger alltså rätt att köpa en aktie till 70 % av aktiekursen i höst och våren 2023. Rent nominellt går det att räkna hem men att räkna ut hur börsen kommer reagera på kursen inklusive utspädningen kräver verkligen sin man, och lite tur. Vi har dessutom en omvärld som påverkar också vilket gör det ännu svårare. I lägen som detta kan vi för egen del tycka att det lättaste sättet att resonera är att fundera över om vi tror på bolaget och dess affärsidé eller inte och om vi tror på dem så köper vi.

Tecknar

Vi tror att företaget är något på spåret med en bra nisch inom digital hälsa och vi kommer köpa på oss åtminstone en mindre post med uniträtter och sen får vi se om marknaden tycker som oss eller inte. Bolaget är litet och handeln med dess aktier är likaså liten och det vill vi göra er läsare uppmärksamma på.

 

Läs mer om Bonzun

Bonzun Emissionen

Anmälningssedel - med uniträtter

Anmälningssedel - utan uniträtter

 

 

Investeringar i nyemissioner och teckningsoptioner mm är ibland lite som ett lotteri och de är normalt förknippat mer större risker än investeringar i tex investmentbolag eller fonder och vi råder er verkligen inte att satsa hela veckopengen i den här typen av investeringar. Med risk kommer dock också möjlighet till avkastning och sälva ser vi Bonzun som en rolig krydda i en annars ganska tråkig portfölj.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.