27 May, 2022

Bonzun startar året starkt

Uppdaterad:
25 Jan, 2023

 

⎮BETALT SAMARBETE⎮

Bonzun Q1

Härom veckan publicerade Bonzun sin kvartalsrapport för Q1 2022

Kvartalet var händelserikt ur bolagets synvinkel och bland annat genomfördes en företrädesemission som tillförde Bonzun välkommet kapitaltillskott på 14,1 MSEK före emissionskostnader. Av detta stod VD och marknadschef för ca 1,3 MSEK. Krig och oro i världen är faktorer som påverkar Banzun extra då den typen av händelser ofta leder till ökad stress och oro. Just detta jobbar ju Bonzun med och inom segmentering Evolve (Bonzuns iKBT-program) har visats stort intresse från såväl befintliga som nya kunder. Behovet av stresshanteringsmetoder har inte blivit mindre under kvartalet helt enkelt.

Inom bolaget har fokus legat på den rent operationella verksamheten och på att skapa rätt försäljnings- och affärsmodell för just Evolve. För att nå bolagets mål måste dessa modeller bli skalbara och mobilanpassade. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Bolagets omsättning lyfte med över 100 % jämfört med samma period förra året. Från låga nivåer ska vi komma ihåg men ändå. 

Flera godkännanden från tunga instanser

Under årets första kvartal fick Bonzun godkännande från Försäkringskassan angående rehabiliteringsstöd och patienterna är i och med detta berättigade till bidrag för 50 % av kostnaden. Även Bonzuns arbete med Trygghetsrådet har fortlöpt över förväntan. 

Även World Health Organization (WHO) har fortsatt uppmärksamma Bonzun i och med den virtuella barnmorskan som inkluderats i WHO:s 

Compendium for innovative Technologies. WHO och Bonzun samarbetar sedan tidigare kring digital hälsa och det arbetet fortsätter under året. 

Handelshögskolan I Helsingfors, miljöorganisationer IVL och noterade bolaget Loomis har under kvartalet utökat sina licenser hos Bonzun.

Samarbete inleds också med fertilitetsnätverket FHH (Fertility Help Hub) som har stor närvaro I Storbritannien och USA.

Ekonomi

Kvartalet var något av en succé sett ur ett tillväxtperspektiv men även kostnaderna ökade. Främst pga emissionskostnader men även räntekostnader. Flera av lånen amorterades under perioden och framöver kommer bolaget arbetar  för att nå positivt kassaflöde.

Fortsatt påverkan pga Covid-19 

Bonzun har en del av sin kinesiska personal i Kina/Shanghai och där har nya nedstängningar påverkat möjligheterna att delta i det nya sjukförsäkringssystemet för ART-behandlingar. I och med att Kina ser hur födelsetalen inom landet ligger på en rekordlåg nivå öppnar de för bidrag till IVF-behandlingar. Något som kommer få stor påverkan på Bonzun och deras verksamhet.

Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

Vi äger aktier

Aktiepappa äger en liten post med aktier i Bonzun. Det är vår take på digital hälsa men som sagt är det en ganska liten post. 

 

Läs mer om Bonzun

Bonzun - nyemission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.