8 Aug, 2023

Företrädesemission i Flat capital

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Flat Capital

Flat capital genomför företrädesemission på 9 kr

Detaljerna kring Flat Capitals kommande företrädesemission är inte särskilt märkvärdiga egentligen utan det handlar om att bolaget vill ta in  138 miljoner SEK i en föterträdesemission. Möjlighet finns för bolaget att utöka beloppet med ytterligare 72 miljoner SEK.

Villkor emissionen

Varje aktie berättigar till en teckningsrätt och 9 teckningsrätter ger rätt att teckna 5 at aktier till kursen 9 kr. 

Åtagare

Den stora nyheten i denna emission är åtagarna. Hela 77% av emissionen är redan tecknad av några teckningsåtagare och de mest uppseendeväckande och mest imponerande är helt klart arvtagarna till finanstungviktaren Gustaf Douglas som via bolaget Dusco tar hela 50 miljoner. Att även Ax:son Johnson går in och tar en stor del ser vi också som meriterande. Totalt har åtagare åtagit sig att teckna 77% av emissionen.

Att storägarna Siematkowski inte tecknar och blir utspädd är också en aning uppseendeväckande. 

Avstämningsdag: 10 augusti

Teckningsperiod: 14-29 Augusti

Teckningskurs: 9 kr

Dagens aktiekurs: 12.20 kr

Vad ska likviden användas till? 

Motivet för Företrädesemissionen är att kunna tillvarata möjligheterna som finns i Bolagets pipeline, både gällande investeringar i nya bolag samt i befintliga innehav. Med Företrädesemissionen kan Flat erbjuda aktieägare en möjlighet att bibehålla sin ägarandel i Bolaget och samtidigt välkomna de nya långsiktiga och strategiskt viktiga investerarna som lämnat teckningsåtaganden.

Tecknar

Vi haridag ett litet innehav i Flat Capital och avser att teckna aktier i emissionen. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.