5 Sep, 2018

Hyreskommissionen = Hyresgästföreningen

 

Är Hyreskommittén fake news?

Har ni hört om en ny företeelse som heter Hyreskommissionen? Det låter som en seriös, oberoende och statlig inrättning om ni frågar mig. Kanske någon som en gång för alla ska reda ut hur vi ska göra för att rädda hyresrätten och skapa en långsiktig bostadsmarknad. Så tänkte jag med. Men sen tittade jag lite djupare på organisationen och inser att det är lobbyorganisationen Hyresgästföreningen som står bakom Hyreskommissionen. Hur i h----te ska kommissionen kunna vara oberoende när den är tillsatt och sannolikt även fonderad av Hyresgästföreningen?

Det här är ett riktigt slugt beteende från Hyresgästföreningens sida. Man tillsätter en kommission och fyller den med personer med ”rätt” politiska agenda. Man kan ju välja ut dem själv så det är inga problem att välja de personer som man tror och vet ska ge rätt svar. I det här fallet är det ett par heltidspolitiker, en doktorand, en docent i civilrätt och tre VD:ar för bostadsbolag. Jag känner inte till de här VD:arna men eftersom jag aldrig hört talas om dem tidigare antar jag att de är utvalda för hur deras åsikter är riktade snarare än att de är kända som duktiga ekonomer. Någon av dem har en politisk koppling till liberalerna och ytterligare någon är VD för ett kommunalt bostadsbolag. Jag kan i förbifarten nämna att kommunen i fråga är starkt styrd av S vilket i princip innebär att hans chefer är socialdemokratiska politiker.

Kommissionen kom i sitt yttrande, som presenterades på Almedalsveckan i våras, i alla fall fram till 13 punkter som ska ”utveckla hyresrätten” och jag ska säga att punkterna är inte superdåliga men de är ju bara 13 sätt att kladda runt och försöka vara vän med alla snarare än att försöka hitta en lösning på det verkliga problemet.

Kommissionens 13 förslag för att utveckla hyresrätten

  1. 1. Sänk kostnaderna för hyresrätt genom en skattereform som lägger låg moms på hyra men fullt

avdrag för ingående moms.

2. Bygg billigare genom lägre kommunala markpriser, större återhållsamhet med kommunala taxor

och avgifter, och detaljplaner som möjliggör effektivt byggande.

3. Inför systematisk hyressättning så att hyran bättre speglar hyresgästernas preferenser.

4. Sträva aktivt efter en mångfald av hyresrätter med olika standard, bland annat genom att erbjuda

alternativ för utförandet av standardhöjande åtgärderna.

5. Införa ROT-avdrag för hyresgäster när de har avtalat med fastighetsvärden om att få genomföra

underhållsåtgärder på egen bekostnad.

6. Erbjud hyresgäster fler extratjänster kopplade till hyresrätten.

7. Uppmuntra till delningsekonomi, exempelvis kompiskontrakt, genom att se över lagar, regler

och hyressättning..

8. Förbättra förutsättningar för hyresgäster och hyresvärdar att komma överens om Till- och Frånvalssystem.

9. Bryt upp ensidighet i upplåtelseformer för bostadsområden/stadsdelar.

10.Kommuner bör i egenskap av markägare pröva att använda lägsta hyra som ett utvärderingskriterium vid marktilldelning.

11.Fastighetsägare bör räkna med alla typer av regelbundna inkomster och ha rimliga inkomstkrav på den som kan prövas som ny hyresgäst.

12.Arbeta för att de sociala kontrakt som kommunen tecknar ska ske med alla fastighetsägare.

13.Aktivt bekämpa svarthandel med hyreskontrakt, olovlig andrahandsuthyrning, sekundär bostadsmarknad och trångboddhet.

För min del är de allra flesta av de här punkterna fullständiga självklarheter. Den första punkten är såklart bra men den borde som sagt vara en självklarhet. Den andra punkten innebär skatt. Hur har de tänkt att en påförd skatt ska utveckla hyresmarknaden? Jag inser att man som fastighetsägare tjänar lite pengar på fullt momsavdrag men det är inte det som är frågan i branschen. Man vill ha långsiktiga lösningar så att man kan planera tyggt. Dessutom kommer det här förslaget aldrig gå igenom. Sen kommer de intressanta bitarna i att det ska bli en systematisk hyressättning som speglar hyresgästens preferenser. Enligt mig är det lite som att man ska förhandla över huvudet på hyresgästen men att man ska ta lite hänsyn till vad han/hon vill ha. Rimligt borde väl vara att helt ta hänsyn till vad han/hon vill ha? Och så här fortsätter det. Man ska låta hyresvärdar och ”hyresgäster” (med hyresgäster menar man i det här fallet Hyresgästföreningen) få komma överens om tillval i lägenheterna. Är inte det en självklarhet att man ska få det?

Sammanfattningsvis visar kommissionen inte på något annat än att vi har ett förlegat hyressättningssystem som inte fungerar. Men istället för att göra något åt det kommer man med fler och krångliga regler och regleringar. Så länge en kvadratmeter i betongförorten kostar samma i hyra som en kvadratmeter i innerstaden kommer vi aldrig kunna lösa problemet med köer till hyresrätter. Läget måste helt enkelt få spela in i hyran och om man tänker efter är det helt sjukt att det inte gör det i dagens läge.

Personligen tycker jag att det är bra att det tillsätts kommissioner och att man försöker titta på möjliga lösningar. Om däremot en politisk lobbyorganisation som Hyresgästföreningen tillsätter kommissionen saknar den dock all trovärdighet i mina ögon. Det faktum att man vid varje givet tillfälle påpekar att kommissionen är OBEROENDE gör bara att min misstänksamhet blir ännu större.

Om jag som bloggare skriver ett inlägg om ett företag eller en produkt och får betalt för det måste jag tydligt märka ut detta inlägg som ett sponsrat inlägg högst upp i inlägget och jag ska även ange att jag har fått betalt för att skriva inlägget för att inte läsarna ska bli lurade att tro att det jag skriver är oberoende. Det verkar inte lika viktigt för alla att vara lika tydliga noterar jag…

 

Detta är första inlägget av tre där jag kommer gå igenom fejk news i samband med bostäder och bostadspolitik. Håll utkik efter nästa inlägg där nästa fejknews-organisation kommer avslöjas.

 

Läs mer om bostäder och fastigheter

Varför har vi bostadsbrist?

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.