28 May, 2023

Railway Metrics and Dynamics (RMD)

Uppdaterad:
28 May, 2023
RMD -samarbete-
-samarbete-

Railway Metrics and Dynamics Sweden (RMD)

 

Bolaget RMD är ett SaaS-bolag som digitaliserar och beräknar underhåll, planering mm för i första hand järnvägsmarknaden. RMD:s produkter kommer även kunna nyttjas i andra branscher inom transport, infrastruktur, bygg mm. Järnvägen är än så länge RMD:s huvudmarknad men då järnvägen är så hårt knuten till övriga trafikslag är det rimligt att såväl väg, sjöfart och flyg ska kunna integreras. En väl fungerande infrastruktur gynnar och bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet. Själva funktionen som RMD tillhandahåller är ett antal sensorer som monteras på tåget och som sen levererar information om allt från vikt, hastighet, acceleration mm till RMD:s montjänst där all info sparas. Den kan sedan ses i en vanlig app och den som övervakar kan både få information om eventuella förseningar av lasten och planera service och underhåll av själva vagnarna och loken. Det finns enligt bolaget själva inga andra produkter som täcker hela marknaden på det här sättet.

RMD noterades så sent som i höstas och har därmed funnits på börsen under en av vår tids allra sämsta tider vilket är lite synd och bolaget har tappat 25% sedan noteringen. Kanske beror det i alla fall delvis på att Affärsvärlden valde att rekommendera ”teckna inte” vid noteringen. Dessutom var det sämsta möjliga tajming med noteringen kan man säga. Vi vågar nästan gissa att om man hade noterat RMD 2019 när alla bolag med någon form av tech-koppling flög mot månen så hade utvecklingen sett helt annorlunda ut även om den underliggande verksamheten skulle varit den exakt samma.

Rutinerad ledning

Styrelsen i RMD består av ett gäng personer med tung erfarenhet från järnvägsbranschen i flera olika länder. Ordförande Howord McCall äger ett amerikanskt företag som säljer utrustning till tåg och han har dessutom hunnit med en karriär som investmentbanker via Hayden Stone. Vidare hittar vi en ledamot med erfarenhet från det Schweiziska järnvägsbolaget Wascosa, en ledamot med över 25 års erfarenhet att verksamhetsutveckla företag i järnvägssektorn med exempelvis Rushtrail, TrailerTrain, Sveriges tågoperatörer mm. Samtliga utan en person i styrelsen har dessutom betydande aktieinnehav i bolaget.

Finansiella mål 

I samband med noteringen i höstas satte styrelsen i RMD upp ett antal finansiella mål för den kommande femårsperioden. Omsättningen för innevarande 2022 bedömdes redan då vara försumbar då försäljningen nyligen har påbörjats. Och det var den. 114.000 kr. Men Bolaget förväntar sig därefter en kraftig försäljningsökning. RMD har som finansiellt mål att Bolagets omsättning ska ha en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 100 procent under de kommande fem åren och Bolagets målsättning är att uppvisa en omsättning överstigande 120 MSEK år 2026. På lång sikt förväntas Bolaget uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 30 procent. I samband med den pågående kommersialiseringen av RMD:s plattform har Bolaget som målsättning att ha en bruttomarginal om cirka 35 procent. På lång sikt har Bolaget som målsättning att uppvisa en bruttomarginal överstigande 80 procent samt dela ut cirka 30 procent av den årliga nettovinsten till aktieägarna. Här skulle vi såklart gärna sett att bolaget kommit lite längre på sin väg mot tillväxt och lönsamhet.

Ny order

I förra veckan kom nyheten om att RMD fått en pilot-order om att leverera kameror till det Schweiziska bolaget Wascosa. Wascosa är en av Europas ledande leverantörer av godsvagnar till tåg och att få dem som kund skulle vara mycket bra för RMd. Redan tidigre i maj ställde RMD och Wascosa ut tillsammans på transport/logistikmässan i München så vi kan tänka oss att de har goda chanser att fortsätta jobba ihop.

Flera nya lanseringar på gång under året

Under året planerar RMD lansering av flera nya produkter, bland annat en järnvägskamera och en lastlåstsensor. Såväl dessa produkter som flera av RMD:s andra produkter ger möjlighet till högre säkerhet trots färre personer inblandade vilket verkligen ligger i tiden på flera sätt.

Våra tankar

Vi hann faktiskt inte skriva om RMD i samband deras notering i höstas men nu när de har fått ett halvår på sig som noterat bolag får vi i alla fall chansen igen. Vi tycker att branschen är förhållandevis svår att överblicka men det är inte särskilt svårt att inse att den här typen av övervakning som RMD tillhandahåller är något som behövs i såväl järnvägsbranschen som i övriga branscher. Vi diskuterade med några vänner om digitaliseringen av lagersaldo på olika lager så sent som i helgen. Det är självklart att det här är en produkt som behövs och som kommer kunna skapa bra business för såväl tågägare, tågoperatörer, infrastrukturägare och RMD:s aktieägare om de lyckas med försäljningen. Just försäljning är vad de fokuserar på just nu och det märks att det börjar ge frukk. Det märks inte minst i och med den senaste ordern och vi tycker det ska bli spännande att följa bolaget.

Äger Inga aktier (ännu)

För tillfället äger vi inga aktier i RMD men vi håller dem under bevakning. 

Hemsida: Railway metrics & Dynamics

 

 

Disclaimer

Detta är ett inlägg som ingår som en del i ett samarbete mellan investeringsplattformen TradeVenue och RMD men orden och åsikterna är Aktiepappas egna och ingen annans.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.