22 Jul, 2018

Resurs Holding

Resurskoncernen består av; Resurs Bank och Solid Försäkring. Deras verksamhet är retail finance i Norden där de erbjuder betallösningar, konsumentlån och försäkringsprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingborg, med totalt drygt 700 anställda. Företagen i Resursgruppen samarbetar med varandra och har samma grundläggande affärsidé som innebär att man vänder sig till detaljhandeln. Koncernchef är sedan november 2012 Kenneth Nilsson, som även är VD i Resurs Bank. 

Bransch: Finans & Fastighet

Handlas på: Large Cap.

Börsvärde: 11,9 MDSEK

Dagskurs: 59,75 kr

Direktavkastning: 5,52%

Resursgruppen är noterat på Stockholmsbörsen och ägs av:

29 % Waldakt/Waldir AB

17 % Nordic Capital 

9 % Robur fonder

3 % Handelsbanken fonder

3 % Andra AP fonden

2 % SEB fonder

2 % Avanza pension

35 % Övriga

Resurs startades 1977 och har jobbat hårt för att etablera samarbeten med butikskedjor. Totalt har det inneburit samarbeten med 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en sk bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernens verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid utgången av 2015 uppgick antalet anställda till drygt 700 personer och låneportföljen till 24,1 miljarder kronor.Waldir Aktiebolag (även känt som Waldirsfären eller Sibakoncernen) är ett svenskt holdingbolag som styr SibaNetonnet och Computer City, samt de tre bolagens hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolagen är helägda av Folke Bengtssons familj. I tider då Siba gått dåligt har Resurs varit Familjen Bengtssons kassako.

 

 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.