7 Jan, 2023

Hur jag allokerar mot läkemedel, biomedicin etc.

Uppdaterad:
31 Jan, 2024

Att ha en exponering mot läkemedelssektorn bedömer jag vara klokt. Dels är den relativt ocyklisk, dels kommer den alltid vara essentiell för människan och mänskligheten. Oavsett besvär, sjukdom, diagnos eller dylikt måste en ständig utveckling ske av läkemedel och detta kommer inte ändras och bli mindre framgent, snarare tvärtom och framför allt då vi blir äldre och äldre. Med det kommer hälsa i största allmänhet att bli extremt viktigt.

Jag tror mig inte kunna denna bransch eller sektor likt vore jag en doktor eller biomedicinforskare (eller användare á la ”den gamla goda tiden” av gamla aktieforumet på Avanza). Jag är på lekmannanivå och kommer så vara framöver. Det krävs enorma kunskaper för att fullt ut förstå ett läkemedelsbolag och således är jag mer ”naiv” och godtrogen i mina investeringar här. Ömsom går jag på historik och allt jag bedömer mig förstå när jag läser rapporter, analyser samt extrema aktörers texter, ömsom söker jag bolag som har flera olika ben som de står på och således inte är utlämnade till endast ett läkemedel eller dylikt. Oavsett dessa ansträngningar är det svårt att verkligen förstå ett visst preparat eller hur stor sannolikheten för att medicin X kommer klara fas 3 och så vidare.

Då de flesta globala läkemedelsbolag har en exponering mot den amerikanska marknaden samt konsumenten bör man som investerare också ta med sig att det med intervaller om två år alltid är en livlig diskussion mellan å ena sidan regeringen/staten, å andra sidan läkemedelsbolagen om att läkemedelspriserna ska sänkas. Sistnämnda lobbar såklart mycket flitigt för att priserna inte ska sänkas, mer höjas. Historiskt brukar det vara lika mycket givande som tagande och som investerare kan tillfällen då diskussionerna blir mer livliga vara tacksamma tillfällen för att köpa/öka.

Kassa, historik, kassaflöde och hur pålitligt detta är för de produkter bolaget har på marknaden samt hur länge till patenten håller är bland det första jag studerar. Därefter blir det dels pipeline, dels hur området för preparatet/produkterna växer. Ett exempel är att studera Novo Nordisk och hur (tyvärr) tillväxten för allt fler fall av fetma, diabetes et cetera utvecklas och därefter bedöma hur starkt deras produkter mot denna mindre önskade tillväxt kan vara. Addera till detta hur de står sig mot konkurrenter i form av pris, tillgänglighet, verkansgrad, verkanstid och så vidare och så vidare.

I min portfölj har jag Astra Zeneca via Investor och de mer regelrätta, direkta ägandena är Sanofi samt Abbvie. Dessa bedömer jag mig ha en något klar bild över. Jag vill gärna ha mer exponering mot sektorn, men vill inte investera för mycket pengar i några få bolag och att de således blir relativt stora, för det kan räcka med ett tappat patent eller en misslyckad fas-testning för att bolaget ska tappa mycket, mycket tillväxt. Detta kan i stor mån undvikas om jag hade haft tiden att verkligen, på marginalen följa dem. Veta varje dammtuss på avdelning X och varje anställds kaffekopps innehåll och så vidare. Det har jag inte. Punkt. Följaktligen har jag valt att investera mer brett och i investmentbolag, eller liknande.

Dessa innehav är BB Biotech samt International Biotechnology Trust. Förstnämnda är dels noterat i Schweiz, dels sekundärnoterat på Frankfurtbörsen. Sistnämnda är noterat på den brittiska marknaden.  Via dessa får jag en mer bred exponering samt låter andra, mer insatta sköta förvaltningen. Ja, det blir lite som en fond men då på samma sätt som vissa hävdar att investmentbolag, såsom Investor, är att till stora delar betrakta som en fond. I beg to differ on many parts, men låt oss ta den diskussionen en annan dag.

Jag har också studerat det schweiziska läkemedelsbolaget HBM Healthcare, som till mångt och mycket påminner om BB Biotech. Dock är detta bolag inte noterat på någon annan marknad än den schweiziska och således är det 750 kr i courtage samt en växlingsavgift på 0,25 % hos Avanza. Jag använder dem och ämnar ej ha Degiro e.d. för blott ett eller två innehav. Jag vill ha det ”enkelt” och samlat. Jag har ännu ej investerat i bolaget, men mycket talar för att jag gör slag i saken kommande veckor. Jag kommer dock ge beslutet ett par dygn till.

Jag kom över bolaget via att studera innehaven i den mycket intressanta fonden Kavaljer Quality Focus, vars förvaltare jag även haft äran att intervjua. Därifrån fortsatte jag läsa på och har även haft lite mailkontakt med bekantas bekanta som är utbildade och arbetar på höga positioner på världsledande läkemedelsbolag om investmentbolagets portföljsinnehav.

Jag säger inte att dessa investmentbolag, BB Biotech, International Biotechnology Trust samt HBM Healtcare är riskfria – tvärtom. Dock bedömer jag R/R vara mer tacksam här än att jag ska gå från att vara lärare till doktor eller medicinforskare och gräva mig ned i Teva Pharmaceuticals. Vad som även talar för dessa är att de är utdelningsvänliga. BB Biotech och HBM Healhcare har som mål att årligen öka utdelningarna men inte om det riskerar bolagets… hälsa… #031.

Nuvarande direktavkastning i nämnda bolag är:

BB Biotech: 6,5 %

HBM Healthcare: 4,7 %

International Biotechnology Trust: 3,92 %

För att investera I dessa måste du ringa din mäklare. Där tror jag att jag slapp 90 % av alla de frågor som brukar komma då jag nämner bolag som ej hittas på en mäklares hemsida. Courtage för Frankfurt och London är 200 kr. Till samtliga nämnda bolag tillkommer också en växlingsavgift om 0,25 % (Avanza). Jag VET att Nordnet har brittiska bolag tillgängliga via sin hemsida, men ännu en gång; jag vill ha allt samlat och ”enkelt”. Jag går med övertygelsen att Avanza kommer erbjuda detsamma snarare än senare.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.