22 Mar, 2024

Lite förändringar i väskan

Uppdaterad:
22 Mar, 2024

Det har varit ett par hektiska veckor där mycket har inträffat, varav en (rolig och mycket rogivande) del jag kommer skriva mer om lite längre fram. Därtill har det varit mer än mindre att göra på jobbet. Snart vankas alla nationella prov och de tar sin tid i såväl förberedelse som genomförande och bedömning. För er som tror att vi lärare blir lektionsfria för detta så är svaret ”i alla fall inte på min arbetsplats”, utan allt sköts utöver alla ordinarie arbetsuppgifter. Addera till detta att det vankas betygstider med mera och det blir ofta sena dagar (och kvällar).

Just detta i kombination med mitt skrivande gör att det ibland blir lite luckor mellan mina inlägg. Det handlar således inte om idétorka, eller någon sorts skrivkramp – tvärtom. Därtill är det ej heller min ambition att skriva inlägg 24/7 365, då jag gärna vill lägga mycket tid och energi på både tankeverksamhet samt skrivande av ämne X. Just att tänka – att verkligen tänka, reflektera, debattera etc. – är något jag lägger mycket tid på. 

Ständigt anstränger jag mig att applicera olika mentala modeller, såsom stegmodellen (i.e. second level thinking), men också Drottning- och Feynmanmodellen, för att bara nämna några av flera. Till dessa går jag också alltid igenom min checklista på mentala fallgropar; ”har System 2 aktiverats? Rör det sig om skotomisation? Aktivitetsbias?” och så vidare. Långsamt? Tids- och energikrävande? ”Tråkigt”? För en utomstående kan jag förstå att det så verkar, men det är belönande att både se, erfara och känna att ansträngningarna leder till resultat – såväl ekonomiska som tankemässiga framsteg.

I maj är det ett år sedan jag blev varse om Storebrand Global All Countries B via bloggrannen Petrusko. Nämnda skall ha beröm och tack för det han skriver om framför allt utdelande ETF:er och utdelande fonder, då jag finner flera av dem som relativt attraktiva. Där och då fanns inte fonden på Avanza och då jag helst vill ha allt samlat hos samma nätmäklare gjorde jag ej en investering via till exempel Nordnet. 

För cirka tre veckor sedan kom fonden äntligen in på Avanza och efter lite mailade mellan nämnda och mig gjorde jag slag i saken. Jag ska ej avhandla fondens struktur med mera, utan hänvisar här till Petruskos senaste inlägg, från den 14 mars 2024. Det jag tilltala av är spridningen av och på innehav samt geografier, om än att det såklart blir USA-tungt då de största bolagen finns noterade här. 

Vad jag även uppskattar är att fonden, likt SEB Indexnära B (äger ej), har som mål att dela ut motsvarande en direktavkastning om cirka 4-6 % årligen (hittills har utdelning skett i juni, men enligt fondfaktabladet är det ”mellan mars och juni”, så det kan ske tidigare. De senaste åren har utdelningen motsvarat cirka 4,5 % i direktavkastning). 

Slutligen uppskattar jag att jag via fonden får allokering mot bolag som jag annars inte investerar i utifrån att jag gärna söker utdelning samt en något högre initial direktavkastning än… säg, < 1 %. Microsoft, Apple, Nvidia, Meta… här finns hela familjen och släkten.

Det första inköpet finansierades dels av det torra krut jag hade liggande, dels av att jag valde att sälja av och därmed plocka hem vinst i dels det franska investmentbolaget Wendel, dels det belgiska sådana Groupe Bruxelles Lambert. Jag har tidigare skrivit om dem och vid min analys var min tes att den kraftiga substansrabatt som funnits med tiden skulle minska. Detta har ej skett efter de fyra år jag ägt dem. Därtill tycker jag mig se mer händelser och innehav som talar mer mot än för att äga dessa investmentbolag. Såväl i absoluta mått som relativt OMX SGI samt ett Europaindex är det… nej, inte ”ok” av de anrika investmentbolagen. 

”Ska inte du vara långsiktig?”. Absolut och jag hävdar att jag så är, men buy to build betyder att jag ständigt ska värdera och ompröva tidigare teser. Jag ser mindre huvudvärk samt en större uppsida i Storebrand Global All Countries B än i dessa innehav. Att ha en bas med fonder likt nämnda tror jag är klokt, för ingen är perfekt i rollen som investerare och misstag, minor och så vidare drabbas vi alla av, om än i olika grad. 

Avkastningen i Wendel, exklusive erhållna utdelningar mellan 2020–2023 (jag räknar såklart inte in 2024, då de ännu inte har delat ut), under dessa fyra år blev cirka 24 %, medan det bara blev cirka 8 % exklusive utdelningar i Groupe Bruxelles Lambert. Hade det inte varit för den svaga svenska kronan (eller omvänt; starka euron) hade det blivit en minusaffär. Nu blev emellertid inte fallet som så.

Jag har som ambition att fortsätta skala upp i Storebrand Global All Countries och kommer sprida ut inköpen över en längre tid. Just nu har börsen gått likt den både gick på Prozac samt Adderall – vilka både inmundigats med inte bara en, utan ett dussintal plattor med Red Bull, Celcius Heat, Bang samt Rockstar Xdurance (märks det att jag är lärare och ser vad dagens unga dricker/spenderar sina pengar på?... …). Dock är jag av uppfattningen att spridda köp över tid är det absolut bästa för mig. Tajma marknaden är inte mitt gebit (och högst sannolikt inte ditt heller). Ibland blir det på höga kurser, ibland på låga. Över tid tenderar det att bli bra så länge det är ett fundamentalt bra bolag/bra fond. 

Beträffande den roliga och för mig rogivande nyheten jag nämnde tidigare i inlägget är en flaska bubbel inköpt och givet den utveckling min – och säker även din – portfölj fått uppleva de senaste veckorna gör också att en ny monetär milstolpe passerats. Följaktligen blir en del av bubbeldrickat även ”tillägnat” detta. Det blir att dricka med vänster hand, då det ännu återstår (minst) 3-4 veckor innan en någorlunda bra rörlighet är tillbaka i högerarmen.

I veckan har jag dels gjort en uppföljning om Synsam, som verkligen imponerat trots sin exponering mot de pressade hushållen, dels intervjuat vd, Håkan Lundstedt, för samma bolag. Affiliate? Nej, nej och åter nej. Jag har aldrig och kommer aldrig hålla på med sådant trams. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.