22 Feb, 2023

OEM och AOJ

Uppdaterad:
22 Feb, 2023

I veckan har jag dels haft, dels kommer fortsätta ha flera rapporter att läsa. Två som jag vill lyfta fram är ömsom svenska OEM International (OEM), ömsom danska Bröderna A&O Johansen (AOJ). Beträffande förstnämnda blev jag överraskad över den starka rörelsemarginalen, som ökade från tidigare 14,3 till att per sista december 2022 uppgå till 14,8. Jag finner detta anmärkningsvärt starkt givet de utmanande tider som råder och inte minst hur många andra bolag inom samma sektor visat motsatta siffror.

Medan jag ändå kör sifferdrop (jmfr. name-drop) kan det konstateras att en positiv utvecklingen även är gällande andra viktiga rader. 

 OrderingångNettoomsättningEBITResultat per aktie
20211 159 mkr1 264 mkr181 mkr0,80 kr
20221 186 mkr1 004141 mkr1,01 kr
Procentuell ökning/minskning+2 %+26 %+29 %+26 %

 

Om istället för kvartal helår studeras är siffrorna inget annat nn mer imponerande.

 OrderingångNettoomsättningEBITResultat per aktie
20214 1773 7745783,3 kr
20224 8324 7317354,15 kr
Procentuell ökning/minskning+16 %+25 %+27 %+25 %

Av rapporten tar jag även med mig att VD, Jörgen Zahlin, är lika ödmjuk som transparent inför och till hur bolaget gynnats av flera externa faktorer, såsom en svag svensk krona: ”God efterfrågan, ökade priser och en försvagad svensk krona har sammantaget gett mycket goda tillväxttal. Marknadsläget är dock osäkert till följd av de geopolitiska spänningarna och den höga inflationen.” Vad Zahlin också lyfter fram är att samtliga regioner visade utveckling, där region Finland, Baltikum och Kina (+13 %) växte mest om valutapåverkan exkluderas. Därefter kom Sverige (+12 %) och sist region Danmark, Norge de brittiska öarna samt Centraleuropa (+10 %). Sannerligen styrketecken, men ej att förglömma är att detta numer är historiska siffror och att fokus är framtiden och +2023. 

Rörande denna höjer bolaget sitt finansiella mål för ebita-marginalen över en konjunkturcykel, från tidigare 10 % till 12 %.  ”OEM har under åren investerat i system och utvecklat effektivare processer vilket inneburit att ebita-marginalen succesivt stärkts […] Det ökade ebita-marginalmålet tydliggör koncernens lönsamhetsambition och ger även god möjlighet till fortsatta investeringar”, skriver VD och syftar således till de effektivitetsinvesteringar man exekverat tidigare år. 

 

Jag har ej ägt OEM så länge, utan började köpa in mig under hösten 2022. Bolaget hade fram till dess funnits på min radar (i.e.) under en längre tid, men ömsom har andra bolag lockat mer, ömsom är inte  min plånbok för aktieinvesteringar ändlös. Givet rapporten har min långsiktiga tes för bolaget inte ändrats, snarare har den stärkts. Utdelningshöjningen om cirka 8 % tar jag med glädje emot och ser fram emot fler, över tid, kommande sådana.

Just nu motsvarar aktiepriset en värdering om P/E XX och i EV/EBIT är siffran XX. Detta är under det historiska snittet för såväl sju som fem och tre år. De relativt låga nyckeltalen till trots är jag inte köpare på dessa nivåer, utan befarar att hela börsen som helhet, OEM inkluderat, är något väl överköpt för tillfället. Om och när OEM:s aktiekurs kommer ned är jag en potentiell köpare.

AOJ

Jag satt beredd arla morgonstund för att ta del av VVS-bolagets årsrapport och trots ideliga uppdateringar av hemsidan kom den aldrig fram. När jag sedan gick in på Avanza, min mäklare, såg jag att den fanns att tillgå via ”nyheter om dina innehav”(!?). Märkligt, men kanske jag som letade på fel ställa (vilket jag håller osannolikt – IR  Financial Statements etc.).

Nåväl. Rapporten har nu anlänt och jag har läst den. Det är intressanta tankar som VD, Niels A Johansen, förmedlar. Insikten om att vara beredd, agil och anpassningsbar, men utan att exakt veta på vad, eller när är nog någon flera aktörer delar; ” So we are looking ahead to 2023 and finding it very difficult to work out what we need to prepare for as a company. All we know is that being prepared and agile is more important now than ever!”

Vidare lyfter VD fram det tidigare köpet av EA Vaerktöj (försök till svensk översättning) och att det är fullt inkorporerat med AOJ. Tillsammans delar de nu IT-plattform, leveranskedjor et cetera. Med detta har AOJ breddat sig än mer och riktar än mer in sig på snickare/byggare. Man ger dessa möjlighet att ta del av AOJ:s utbud bestående av +600 000 produkter. Produkter som AOJ:s automatiserade centrallager snabbt packar och distribuerar vidare.

Som exemplet ovan visar fortsätter AOJ sin tillväxtresa och man lyfter tydligt fram i rapporten att man har en god finansiell position samt beviljade kreditlinor om det skulle behövas. ”… and our banking facilities and partnerships mean that we have the financial capacity to service both organic and acquired growth, as well as providing attractive capital allocations to our shareholders – when times are good, and when they are more challenging. AO is a stable and reliable company.”

Nog om den övergripande sammanfattningen – hur gick det fjärde kvartalet för verksamheten? Det var, mäkta imponerande, tillväxt på varje rad. Som framkommer nedan inte bara ökar man sitt resultat, utan stärker även såväl brutto- som rörelsemarginalen.

 Q4 2022Q4 2021Helår 2022Helår 2021
Nettoomsättning1 476,2 Mdkr1 266,7 Mdkr5 375 Mdkr4 800,5 Mdkr
EBITA379,8 Mdkr304,1 Mdkr1 310,3 Mdkr1 119.3 Mdkr
EBIT108,9 Mdkr87,8 Mdkr377,4 Mdkr326,1 Mdkr
Bruttomarginal25,7 %24 %24,4 %23,3 %
EBITDA-marginal9,4 %8,6 %9,1 %8,7 %
EBIT-marginal7,4 %6,9 %7 %6,8 %
Vinst per aktie (VPA)  10,89,3

Givet den inflation som föreligger och den mer utarmade köpsidan (privat, kommunalt, regionalt et cetera) är AOJ:s prestation imponerande att se. I rapporten framkommer också att man ämnar dela ut 5,25 DKK per aktie, vilket är en höjning från föregående års 4,5 DKK per aktie. Höjningen motsvarar en utdelningstillväxt om 16 %.

P/E på historiska tal är nu cirka 9,4 och EV/EBIT 9,1 – båda något under det historiska snittet. Givet den sektor bolaget är verksamt inom samt de stabila finanserna och erfarna ledningen tycker jag det är relativt attraktivt. Jag agerar inte på dagens rapport, men är inte avig att öka min befintliga position om kursen skulle fortsätta ned. 

Bok-REA

Som seden gör gällande har bokrean anlänt även detta år. Jag kommer ihåg när jag var yngre och hur jag alltid följde med mina föräldrar till stadens bokhandlare. Känslan att gå bland högarna av böcker var lika inbjudande som stimulerande och det fanns alltid många verk jag önskade ta med hem. Idag finns ingen bokhandlare kvar i Motala och det ”utbud” som finns står ICA Maxi för… Såklart är det tråkigt, men så är det med utveckling; när en ny aktör, eller ett nytt systemutbud av bokhandel, anländer slås de gamla ut givet att de inte förmår att anpassa sig. Darwin. Circle of life et cetera.

Oavsett, och jag beklagar utläggningen; då jag har författat ett par, tre, fyra böcker har förlaget en egen REA i sin shop. Jag har också sett att vissa av mina titlar finns på REA hos såväl Adlibris som Bokus. Som ses nedan finns min första för 149 kr. Vidare finns MER Börspsykologi för 159 kr samt Livety, Börsen och Allting för 109 kr.

Gul
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.