4 Jun, 2024

Över 3,5 miljarder lider obesitas inom 10 år

Uppdaterad:
4 Jun, 2024

Jag har tidigare avhandlat såväl obesitas som sjukdom och fenomen som Novo Nordisk, Amgen, EliLilly och, till viss del, Astra Zeneca som starka bolag inom sektorn. Det finns idag flera megatrender vars krafter vi sällan förmår vare sig inse eller förstå dess framtida och fortsatta kraft. I mars varje år släpper World Obesity Federation en årsrapport med mycket intressanta data (här finner du rapporten). Skrämmande och hemska, likväl intressanta för oss som följer sektorn och dess bolag. Förstå mig rätt, för jag vill inte framstå som en känslokall kapitalism som enbart ser dollartecken framför ögonen, för obesitas är mycket hemsk folksjukdom. 

Trenderna är hemska. Idag lider drygt 2,2 miljarder vuxna människor av sjuklig fetma och 2025 spås den siffran uppgå till 2,5 miljarder. För 2030 samt 2035 spås antalet öka till 2,9 respektive 3,3 miljarder människor. Observera att detta enbart gäller vuxna människor och adderas barn och ungdomar (under 18 år) är trenden än mer bekymmersam. 

Effekterna är lika fasansfulla som breda. En majoritet av de som lider är antingen halvt, eller helt sjukskrivna. Således belastas de välfärdssystem som fortfarande är något fungerande. Addera till detta all tappad produktion och därmed minskad tillväxt/BNP. Som om detta inte vore nog leder ofta obesitas till stigmatisering och uteslutande från samhället. Många, men långt ifrån alla, söker vård, vilket belastar sjukvårdssystemet än mer och så vidare.

Utvecklingen är en samhällsfara och, rent krasst, en fara för människan. Det kommer inte att bli, utan är redan en klassfråga. I och med att de få medel som finns på marknaden idag, såsom Novo Nordisk Ozempic och Wegovy, i många fall inte ryms inom de kostnadsskydd som finns kommer många att bli utan. Således är det bara de ”rika” som har råd med dem. Att sedan influensers med flera köper medicinerna för att undvika att bli lite mulligare är även det ett bekymmer i sig. 

j

Operationer finns, men kostnaderna för dessa är likt de läkemedel som finns, nämligen dyra. Slå ut allt av det jag skriver på flera år och decennier så är bilden allt annat än ljus. Förvisso finns alltid den positiva optionen på att Novo Nordisk, Astra Zeneca, Amgen, Eli Lilly eller något annat bolag lyckas få fram en produkt som både är positivt verkande och billig, men fram till dess kommer risken att vara på nedsidan.

Att samtliga av de bolag jag nämnt står inför en fortsatt, med risk för att framstå som ett kapitalistiskt svin, ljus framtid ter sig som tämligen självklart och att ”tåget redan gott” tror jag inte är gällande. Än. Observera att jag skriver tror

Jag uppmuntrar dig att skumma igenom den rapport jag hänvisar till och när du ändå är på World Obesity Federations hemsida råder jag dig till att navigera runt, kolla de interaktiva verktyg som finns et cetera.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.