18 Jan, 2023

Värde(investering)

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om ACT, acceptance and commitment therapy, och hur jag finner den modellen tacksam. Den belästa känner säkert igen sinnesrobönen och dess likhet med behandlingsmodellen: ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan samt förstånd att inse skillnaden”.

ACT. Att acceptera att det råder X och att du har två val i hur att förhålla dig till detta; acceptera och förhåll dig till det, eller acceptera inte och försök att ändra samt justera för att X ska bli Y. Går det att ändra X till Y och att du blir mer tillfreds av det – gör det. Kan du inte ändra X till Y finns ingen anledning att lägga ned tid och energi på en redan på förhand fruktlös mission. Acceptera istället att detta är vad som gäller, hur mental och fysiskt jobbigt det än är.

Äger du stora, stabila och finansiellt starka bolag men där ditt GAV är betydligt högre än nuvarande kursnivåer? Känns det jobbigt? Tar det jobbiga mycket energi av dig? Mycket tid? Kan du lösa problemet? ”Ja, det kan jag, men att sälja så fina bolag som jag bedömer växa och vara större och starkare kommande år? Nej – det finns inte på kartan! Kostnaden är inte värd utfallet.”

”Okej”, svarar jag. ”Så hur ska vi lösa detta då?”

Tystnaden infinner sig medan du verkligen reflekterar. Ju mer du tänker inser du att det handlar om att acceptera nuvarande status och sedan förhålla dig till det. ”Jag behåller och vid varje tillfälle det känns jobbigt påminner jag mig om varför jag investerar och varför i just dessa bolag. Jag påminner mig om min placeringshorisont och visualiserar var jag kommer vara om 3, 5, 10 och 15 år. Då blir det genast lättare att slå undan de jobbiga tankarna som kommer av att se de röda siffrorna i portföljen.”

ACT. Punkt.

Upplever du att det är jobbigt med volatilitet? Kan och vill du ändra dina investeringar så att de blir mer riskjusterade och därmed, förhoppningsvis, mindre volatila? Inte? Okej – då återstår för dig att acceptera faktum och sedan förhålla dig till det. Allt handlar om mental styrka och insikter i psykologins roll. Know thyself and you will have no enemy! None!

Det sker ständigt ny forskning inom ACT. Några av de senaste rönen är den framväxande omfamningen av värden. Genom att identifiera dina värden i livet, det vill säga vad du brinner för och drivs av, kommer du ha lättare att acceptera X. Översatt till börsen och din strategi samt portfölj:  Ja, det är volatilt och skakigt, men givet dina mål och ambitioner, de som du djupt inom dig vill uppnå och således ”brinner för” (= värden), är din mentala insats värd den förväntade avkastningen. Genom att påminna sig om ditt ”varför” (ditt varför är kopplat till något du sätter högt värde på), vilket är kopplat till dina inre värden och ambitioner, kommer det bli lättare att handskas med och förhålla sig till Mr. Markets nycker.

Att jobba med detta låter sig inte så lätteligen göras och det kräver mycket av dig som person. Radikal ärlighet och öppenhet gentemot såväl sig själv som de man alltid finner stöd hos är inte essentiellt, utan ett krav för att lyckas. Den enda du sviker om ärligheten och öppenheten inte appliceras är dig själv. Och varför ljuga för sig själv? Varför föra sig med detta självskadebeteende? Vem vinner (och försvinner/förlorar) om detta får fortsätta?

Vad är ditt ”varför” och dina inre värden?

Vad är dina mål och vilka bedömer du dig kunna uppnå? Hur och när? Och, såklart, ”varför”?

Vad kan du påverka för att lyckas med båda ovan och vad kan du inte påverka?

Acceptera de faktum du, genom noggranna och inte påskyndade reflektioner, kommer fram till och förhåll dig till detta.

Om livet. Om börsen. Om familjen. Om hälsan. Om allt. Precis allt! Genom att veta och förstå så mycket som möjligt om sig själv, men också hur hjärnan ständigt lockar till avvikelser, ”genvägar” (som senare visar sig vara raka motsatsen), snabba belöningar et cetera, ökar sannolikheten för att du varje dag kommer ta två steg fram och (max) ett bakåt, istället för vice versa.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.