14 Mar, 2024

Fin kvartalsrapport från SIBEK

Uppdaterad:
14 Mar, 2024

Som jag skrivit om tidigare kommer jag följa konsultbolaget SIBEK under hela året och igår kom de med sin kvartalsrapport för perioden november till januari. För att läsa mitt första inlägg där vi tittar lite mer allmänt på bolaget och dess verksamhet så finns det här. 

SIBEK är en teknikkonsult med fokus på signalsystem för järnväg i Sverige. En bransch med stora investeringsbehov de kommande årtiondena. Och bolaget visade upp såväl ökad omsättning som vinst under det senaste kvartalet. Så här såg de sammanfattande siffrorna i rapporten ut.

kvartalsrapport Sibek

Rapporten i sin helhet hittar du här på SIBEKs hemsida.

Efter att jag läste rapporten igår onsdag har jag fått chansen att ställa lite frågor till SIBEKs VD David Berg. Dessa frågor kommer här:

Hej David och kul att få följa upp det första mer allmänna blogginlägget om SIBEK med en rapportkommentar. Jag antar att du är nöjd med rapporten?

Ja, jag är förstås nöjd med Q3-rapporten. Vi såg positiva tecken tidigare under räkenskapsåret vilket jag nämnde i rapporten för Q2. Det känns bra att nu få det bekräftat med siffror också.

Den här rapporten gäller alltså perioden november till januari vilket är ert tredje kvartal. Finns det någon tydlig fördel för er med detta brutna räkenskapsår med tanke på säsongsvariationerna i utomhusarbete vid järnvägen?

Egentligen inte, vi har haft brutet räkenskapsår sedan företaget grundades så anledningen är inte att underlätta vår ekonomiska rapportering. Men som investerare är det bra att ha lite koll på våra säsongsvariationer. Vårt första kvartal (maj till juli) är i regel svagast eftersom semesterperioden ligger där. Tredje kvartalet (november till januari) brukar vara näst svagast. Det beror delvis på julledigheten och delvis på generellt lägre aktivitet i våra uppdrag avseende driftsättning som en följd av vinterväder. Andra och fjärde kvartalet brukar vara starka.

Er omsättning växte med runt 20% både i senaste kvartalet och under de första 9 månaderna av räkenskapsåret. Detta är något mer än er 5-årshistorik om 15% årlig tillväxt. Är den här tillväxten något vi kan vänja oss vid eller snarast en effekt av tillfälligt lite högre inflation som nu slår igenom med lite fördröjning?

Tillväxten innehåller förstås en komponent av inflation, men även om man justerar för inflation så ser det bra ut. Oavsett så är jag är jättenöjd med att vi kan växa helt organiskt i den takt vi gör. 

Många av dina läsare är ju investerare och de vet säkert att det är oerhört vanskligt att gissa framtida tillväxt så det undviker jag att göra. Däremot kommenterade jag i VD-ordet hur vår förväntade beläggning ser ut under de kommande månaderna. Det ser ut som att vi har god sysselsättning under våren och sommaren.

På kvartalsnivå var det en väldigt stark ökning av marginalen och därmed rörelseresultatet jämfört med året innan. Hur ser ni på den nuvarande marginalen om runt 13%, är det en rimlig långsiktig nivå eller hoppas ni på att få upp den ytterligare?

Vi är väldigt nöjda med marginalen i tredje kvartalet. Det ska nämnas att jämförelsekvartalet var något försvagat på grund av förändringar i verksamheten som vi införde då. Oavsett så är det fina siffror vi ser nu. Vi brukar inte försöka oss på några detaljerade gissningar kring framtida marginalnivåer. Vi fokuserar på att göra ett bra jobb, både tekniskt och affärsmässigt, och leverera med högsta kvalitet. Lyckas vi med det blir marginalen bra!

På tal om marginal. Som konsultbolag är som väntat er största kostnad personalkostnaderna. De stiger nästan exakt lika mycket som omsättningen med 20%, dvs den ökade lönsamheten beror på att övriga kostnader inte stiger i takt med omsättningen. Hur ser ni på det här med personal och personalkostnaderna framåt? Jag tänker både på möjligheten att fortsätta växa genom nyanställning och om det går att hitta duktig arbetskraft samt risken för att lönekostnaderna stiger om det blir brist på rätt arbetskraft.

För oss kommer det alltid att vara viktigt att hitta duktiga medarbetare. Tack vare att vi har så hög koncentration av extremt kunnig personal, har vi lyckats attrahera ytterligare kunnig personal. Många som har ett brinnande intresse för signalteknik vill jobba med likasinnade! 

Sen behöver vi också fortsätta vårt jobb med kompetensöverföring till mer junior personal. Vårt perspektiv är långsiktigt, de av våra medarbetare som idag är nyexaminerade kommer att vara de som ansvarar för driftsättningarna av ERTMS om 20 år. Själv är jag förmodligen pensionär innan ERTMS är infört till fullo! Vi har förmånen att verka inom ett område där det erbjuds bra löner och goda villkor. Det är inte självklart i alla branscher. Jag ser däremot inga tecken på att lönerna skulle börja skena till orimliga nivåer.

Jag tycker ni fått en väldigt bra start på börsen. Kursen är upp runt 30% sedan introduktionen sent i höstas och ni växer under god lönsamhet. Hur ser du på den första tiden som börs VD och skiljer det mycket från arbetet i onoterad miljö?

Det är kul att vi har fått en bra start även kursmässigt. Särskilt med tanke på att vi noterades ett läge där börshumöret inte var på topp och IPO:er knappt förekom över huvud taget. 

Det har förstås varit oerhört lärorikt. Tiden som föregick introduktionen präglades av hårt arbete. Det finns en hel del krav att uppfylla som noterat bolag och samtidigt skulle den ”vanliga” verksamheten rulla på. Den absolut största skillnaden ligger i informationsgivningen, antalet intressenter i bolaget har ju blivit betydligt fler efter IPO:n. Tidigare fanns det bara fyra ägare, som alla dessutom hade god insyn i och förståelse för bolaget. Nu finns det betydligt fler intressenter, i första hand aktieägare men också andra aktörer. 

Även styrelsearbetet skiljer sig mycket. Som noterat bolag finns krav på styrelsens sammansättning, det ska finnas en majoritet som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. För oss har det inneburit ett lyft att ta in ledamöter med kompetens utifrån, det ligger rätt i tiden relativt var vi som bolag befinner oss i vår utveckling.

Trots att verksamheten tuffar på bra och i en het bransch så är omsättningen i aktien låg en genomsnittlig handelsdag. Ser ni detta som ett problem som ni kan göra något åt eller något som får lösa sig med tiden?

Detta hade förstås varit bättre med högre omsättning i aktien. Vi ser det däremot inte som något akut problem utan något som vi kan jobba med på lite längre horisont.

Tack David för att du tog dig tid att svara på frågorna!

intervju sibek

Mina kommentarer:
Som ni märkte var det inte så lätt att få några prognoser från David kring marginal och tillväxt framåt och det var så klart väntat, eftersom bolaget inte offentliggjort några sådana siffror på annat håll.

Rörelsemarginalen känns enligt mig stabil runt 13% nu och om vi antar att den ligger still där till och bolaget fortsätter växa med någonstans mellan 15 och 20% om året måste värderingen anses lockande. Jag hoppas och tror att vi får en utdelning på runt 1 kr när det lämnas besked nästa kvartal.

Bolagets rapporter är lätta att förstå och jag tycker man kommer väldigt långt bara på att se på omsättningstillväxt och rörelsemarginal. Så ser man om läget verkar förändras från mina antaganden ovan.

Disclaimer: 
Jag har köpt lite aktier i SIBEK då jag som sagt ser värderingen som attraktiv. Men gör som vanligt din egen analys. Tyvärr kan jag inte köpa aktien i min pensionsportfölj där ett mindre bolag som detta egentligen hade passat mig bättre (Nordnet där jag har min IPS-portfölj tillåter inte köp på First North i en IPS).

Omsättningen är fortsatt låg i aktien och att snabbt sälja eller köpa aktier kan därför flytta kursen mycket. Jag är därför extra noggrann med att se detta som ett långsiktigt innehav som får ticka på under många års svensk järnvägsupprustning. Förhoppningsvis kan intresset för bolaget stiga med högre omsättning i aktien som följd.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.