1 Sep, 2023

Investera i solceller i Kina

Uppdaterad:
5 Feb, 2024
Investera i solceller i Kina

Betalt samarbete 

Trade Venue har ett samarbete med bolaget Advanced Soltech som tar in pengar via en emission som pågår under perioden 28 augusti till 11 september. Info kring detta här på Trade Venue finns samlat här. Jag har även gjort en intervju med bolagets VD Max Metelius för att vi ska få chansen att lära oss mer om bolaget och planerna framåt. 

Kort bakgrund: Advanced Soltech grundades 2014 och är noterat på First North och huvudkontoret ligger i Stockholm. Verksamheten däremot bedrivs i Kina där man äger takmonterade solcellsanläggningar för att producera el. Den producerade elen säljs sedan både till fastighetsägarna där anläggningen står och ut på nätet. Vid halvårsskiftet i år hade man 176 anläggningar igång som producerade el i fem olika provinser i östra Kina.

Börsvärdet är runt 800 miljoner kronor och bolaget har över 15 000 ägare hos Avanza och Nordnet. Erik Penser nämner i sin analys av bolaget att man tack vare den kapitalintensiva affärsmodellen har höga inträdesbarriärer och därmed möjlighet till höga marginaler. Det ser vi även i bolagets egna prognoser för de kommande åren som de offentliggjorde i samband med senaste rapporten. 

Med det sagt, över till intervjun med VD Max Metelius. 

Advanced Soltech

Hej Max. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gjort innan du blev VD på Advanced Soltech? 

De senaste 10 åren har jag varit i solenergibranschen. Bland annat har jag varit med och startat Alight, ett framgångsrikt solenergibolag med en liknande affärsmodell som Advanced Soltech, verksamma i Europa. Innan dess arbetade jag i finansbranschen på HQ Bank och Carnegie, främst med tillväxtmarknader.

Kan du berätta lite kort om er affärsmodell? Vet ni alltid redan när ni bygger en ny anläggning vem som kommer köpa just den producerade elen dvs om den ska gå till den aktuella fastigheten eller ut på nätet? 

Vi säljer elen som produceras från solpaneler på kundernas tak till kunden som är i fastigheten. Eventuellt överskott säljs ut på nätet. Ca 85% säljs till kunden och 15% till nätet.

Och nu pågår en emission. Hur mycket pengar räknar ni med att ta in och hur skall dessa pengar användas? 

Vid full teckning tar vi in 99 MSEK, varav ca 70 MSEK går till att återbetala en svensk obligation och återstoden går till verksamheten, dvs solenergianläggningar.

På tal om att återbetala en obligation. Under de senaste kvartalen har det varit stort fokus på era obligationer och refinansiering av dessa. Hur ser finansieringen framåt ut vad gäller investeringar i nya anläggningar? 

Framgent kommer vi att finansiera oss i Kina där vi får högre belåningsgrad och lägre räntor. Detta ökar vår lönsamhet och vår möjlighet att växa dramatiskt.

Ni skriver att ni kommer fokusera på tillväxt minst fram till att 1 000 MW installerad kapacitet har uppnåtts (mål slutet 2026). Vilket gör att vi inte ska vänta oss någon aktieutdelning förrän tidigast då. I slutet av första halvåret 2023 låg kapaciteten på runt 250 MW, så vi pratar om en fyrdubbling på några år. Hur skalbar är er verksamhet, dvs är det självklart att lönsamheten för bolaget som helhet blir bättre av en ökad total kapacitet? 

Verksamheten skalar väldigt bra, vi kommer inte att öka kostnader i samma takt som intäkter eftersom vi har mycket liten over-head. Lönsamheten i koncernen går mot lönsamheten på projektnivå desto större vi blir.

Hur stor del av ert resultat på kort sikt ligger i faktorer som ni själva inte kan styra över exempelvis mer eller mindre sol i Kina och variationer i elpriset? Ser ni detta som ett problem eller något som jämnar ut sig över tid? 

Variationerna i solinstrålning är små över tid. Mellan enskilda år är variationen sällan mer än 10%. När det gäller elpriset sätts det genom fasta tariffer och är jämfört med Norden mycket stabilt.

Tack Max för att du tog dig tid att svara på frågorna!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.