17 Jun, 2019

Castellum Ränteteckningsgrad 465%

I Mars månad skrev jag ett inlägg om Nettobelåningsgrad då jag kände att jag behövde få grepp om de olika begreppen så som Nettobelånings-, Räntetecknings- och Solditeten. Det är nyckeltal som jag behöver fördjupa mig inom. I det här inlägget ska jag försöka förklara Ränteteckningsgraden, främst till mig själv så att jag kan återkomma till inlägget när jag behöver det.

 

"Ränteteckningsgraden är ett mått inom redovisning som anger vilken förmåga ett företag har att täcka sina finansiella kostnader (räntekostnader). Om räntetäckningsgraden är lägre än 1,0 betyder det att företagets intäkter inte räcker för att täcka de finansiella kostnaderna, det vill säga det går med förlust. Ränteteckningsgraden definieras som resultatet efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna." - Wikipedia

 

Ränteteckningsgraden är med andra ord ett nyckeltal som beskriver företagets betalningsförmåga att betala sina räntekostnader. För en privatperson skulle det vara att dela Lönen med räntan på kreditlån och bolån (Lön / Räntekostnader). Så det tar inte hänsyn till andra kostnader och jag tror att nyckeltalet används nästan bara på fastighetsbolag.

 

Nedan en bild från Castellums senaste kvartalsrapport, som visar att deras ränteteckningsgrad är 465% (Förvaltningsresultat exkl ränta / Räntenetto = 925 / 199 = 4,648 )

 

 

Så nu har jag avklarat både nettobelånings- och ränteteckningsgraden och nästa inlägg kommer att handla om soliditet inom samma tema blir soliditet.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.