29 Mar, 2023

Mina 9 investeringsbudord

Uppdaterad:
29 Mar, 2023

Nedan text är skriven tidigare, som jag valt att jämföra med en AI text som kommer längre ner. Väldigt intressant hur grymt AI fungerar i typ alla områden.

Jämför mina egna VS AI.

 

 1.  Ha en långsiktig strategi (minst 5 år), men även en kortsiktig strategi där du kan vara flexibel och ändra på vissa parametrar. Jobba med olika   scenarion som kan hända närmaste tiden och om det händer så vet du hur du ska agera.
   
 2.  Var inte det flockdjur som vi egentligen är,  "flockbeteende var en överlevnadsfaktor förr, men det dödar avkastning på börsen".
   
 3.  Belåning kan vara bra hjälpmedel för hävstång, men glöm inte bort risken. Risk / Reward går hand i hand.
   
 4.  Följa mitt motto så man har överflöd av pengar för nysparande in i börsen varje månad. "Låg Belåning, Låg Konsumtion, Hög Sparkvot och Investering aktier med låga courtageavgifter".
   
 5.  Diversifiera portföljen, jag är inte en duktig stockpicker och kommer göra misstag. Diversifiering är min inbyggda försäkring.
   
 6.  Allokera om innehav innebär en automatiserad vinsthemtagning och rebalansering. 
   
 7.  Var så passiv som det bara går. "Framgångsreceptet på aktiemarknaden handlar ofta om att inte göra någonting." Har en låg förvaltningskostnad
   
 8.  Lägg stor fokus på sådant som du kan påverka och kontrollera.
   
 9.  Få gärna panik, men låt det inte gå över din portfölj. Agera inte på paniken. Om du ska få panik och agera, se till då att du är den förste.... 

 

Nedan text är skriven med hjälp av AI på meningen
 

“Lista 9 bästa investeringsbudord”

 

 1. Diversifiera - sprid riskerna genom att investera i olika typer av tillgångar och fördela kapitalet över olika marknader och sektorer.
 2. Tålamod - ha realistiska förväntningar och ge dina investeringar tid att mogna och utvecklas över tid.
 3. Köp lågt, sälj högt - investera i tillgångar när de är undervärderade och sälj när de når sin topp för att maximera vinsten.
 4. Avkastning - fokusera på att få hög avkastning genom att investera i tillgångar med potential för hög vinst.
 5. Riskhantering - ha en plan för att hantera risker och minska eventuella förluster.
 6. Forskning - gör grundlig forskning om företag och marknader innan du investerar, och håll dig uppdaterad om utvecklingen över tid.
 7. Lär av misstag - ta lärdom av eventuella misstag du gjort i tidigare investeringar och använd denna erfarenhet för att förbättra dina framtida investeringsbeslut.
 8. Långsiktig strategi - ha en långsiktig investeringsstrategi för att uppnå dina finansiella mål över tid.
 9. Disciplin - håll dig till din investeringsstrategi och undvik att göra impulsiva beslut baserade på kortsiktiga marknadsförändringar eller rädsla för förluster.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.