16 Feb, 2023

Bankernas Bokslutsrapporter 2022

#rapportkommentar
Uppdaterad:
16 Feb, 2023

” Fortsatt tillväxt i affärsvolymer drivet av stark företagsutlåning”

” företagsutlåning ökade”

” Stark kreditkvalitet, med låga kreditförluster.”

” är en lönsam bank.”

” Starkt resultat med växande räntenetto”

” ökad efterfrågan på nya likviditetslinor samt tjänster kopplade till riskhantering.”

” de flesta företag lyckats hantera den nya räntemiljön.”

” ledande bank när det gäller utdelningar till aktie­ägarna.”

” Räntenettot steg”

” Intäkterna nådde de högsta nivåerna hittills”

” kreditförlusterna var ytterst begränsade”

Ovanstående citat från de fyra bankerna Swedbank, SEB , Nordea och Handelsbanken sammanfattar bank-sentimentet tämligen väl. ”Det går bra nu” som Magnus Uggla sjunger.

Nordea föreslår 0,8 euro i utdelning. 

Swedbank 9,75 kr 

SEB 6,75 kr 

Handelsbanken 8 kr (varav 2,50 är extra)

Vilket med dagens kurser landar på en snittdirektavkastning på ca 6,1 %. Toppat då av Handelsbanken.

Värderingsmässigt så ligger storbankerna på ett snitt och median om ca PB 1,3. Den som PB-mässigt är lägst värderat är Handelsbanken på PB 1,1. Lundberg var inte sen att storköpa aktier här nu senast när Mr Market handlade ner Handelsbanken.

För egen del så håller jag i huvudsak bara fast i den lilla bank-korg jag har. Grunden i avkastning i dylika branscher med låg tillväxt är att köpa när det ser mörkt ut. Sedan får man hålla i så länge man tycker det är lönt. Under tiden får man förhoppningsvis lite utdelningar. Det verkar i alla fall 2023 bjuda på då det gäller bank.

Apropå tillväxt så räknar analytiker med att ökat räntenetto och ökade lånevolymer kommer fortsätta innebära ett bra 2023 för banker. Välkapitaliserade verkar de också vara. I förhållande till de kravnivåer som bit för bit tillkommit efter finanskrisen. Kan mycket väl vara så att multiplarna ska fortsätta upp i takt med att man tycker bank ser bättre och bättre ut. Det är inget jag är köpare på dock. Skulle jag öka i någon bank så skulle jag göra som Lundberg. Handelsbanken är den som ser attraktivast ut, men jag har inget behov av att öka nu när värderingarna i våra nordiska storbanker normaliserats. 

Har du någon bank? Vilken är din favorit?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.