17 Feb, 2023

Embracer Q3 2022

#rapportkommentar
Uppdaterad:
17 Feb, 2023

Med delat räktenskapsår följer att det i dagarna rapporterades Q3-rapporten för Embracers del.

Först lite omvärldsbevakning. Gaming-bolagen har fått se sina mulitplar sjunka under året. Borta är euforin som byggdes upp under ”hemmasittaråren”.

Om vi ska ta tempen via några P/S-värderingar och förväntningar (inom parantes vad de var i somras) och forward PE så värderas Electronic Art till PS 4,2 och forward PE på 17. ActivisionBlizzard PS 7,9 (7,4) och forward PE 19. TakeTwo P/S 3,4 (4,2) och en forward PE på 19. Ubisoft P/S 1,21 (2,5) och en forward PE 17.

Bäst har ActivisionBlizzard hållts uppe vilket troligen beror på budet från Microsoft. Sämst Ubisoft som, när bolaget var som populärast för flera år sedan, stod i strax över 90 euro. Nu står i ca 20 euro. Enbart 2022 innebar en kurs från ca 50 euro till nuvarande ca 20 euro. 

Aktier är svårare än man tror. Det hjälper inte alltid att bara köpa det som verkar i en till synes framtidsbransch…

Till Embracers rapport.

En rejäl ökning av omsättningen (dock ej organisk). Var väntad. Det justerade rörelseresultatet kom in på ca 2 miljarder och en marginal på ca 17 %. Vilket, om man följer mina tidigare inlägg, är under förväntat.

Dock var förra kvartalet starkare än förväntat på den raden så summa summarum gick detta halvåret ungefär som tänkt.

Prognosen för helåret ligger fast och den numera sänkta prognosen ligger mer i linje av mina antaganden också.

Det som nu ligger under mina antaganden är marginalen. VD lyfter fram förseningar och avskrivningar. Avskrivningar är lite bekymmersamma då det indikerar att man inte fått ut det man önskat från projekten. I värsta fall kan sådant sätta djupa avtryck i en resultaträkning. Dock är det diversifiering en form av stabiliserande åtgärd. Det är som en investeringsportfölj. Man vet att allt inte taktar på samma sätt samtidigt, men en diversifiering i både bolag som branscher suddar ut en del ups and downs. Embracer tänker lika dant med sina verksamhetsben och projekt.

19 AAA-spel ska lanseras fram till och med 2025/26. Det ska bli intressant att se vad de kommer ge för avtryck på resultatet.

Vid rapporttillfället förra gången angavs möjlighet till avknoppning av verksamhet. Då lyfte i alla fall jag på ögonbrynen. Något mer att orda om det verkade inte komma nu. FNTV genomförde en intervju med VD där frågan kom upp också, men av allt att döma är det egentligen ingenting som ligger i den s.k. ”pipen”.

I intervjun lyfts också att pengar nu kostar mer och numera har Embracer en viss belåning. VD har fortsatt ambitionen att hålla belåning på låg nivå. Gjorde referenser till att spelbolag rent generellt inte brukar arbeta med belåning. Mellan raderna läser jag in att man har nyttjat sin ”windows of oppertunity” med lättåtkomliga, billiga pengar, till förvärv och växt fort till en nu hyfsad stor aktör. Dags att förvalta det man har byggt. Framöver kan det alltså handla mer om att från management-sidan skapa partnerskap och ”deala” med andra större aktörer än sitta med förvärvsaffärer som man gjort innan.

På min servett har jag noterat ned en rullande justerad rörelsevinst på nu ca 6,5 miljarder. Marginalen ligger som sagt lite under förväntat, men ingen katastrof.

Värderingsmässigt ligger aktien på PS 2 och, enligt mina amatörmässiga kluddsiffror, på forward PE ca 25. En stor brasklapp. Just redovisat resultat är jättesvår i Embracers fall. Därav har jag alltid istället följt justerat rörelseresultat och dragit slutsatser kring marginal där. 

I nuläget justerar jag inga antaganden. Det ger vid handen att Embracer fortfarande lyser ”grönt” på min bevakningslista.

Allt annat lika så är gaming mycket mer attraktivt att köpa nu än 2021 med de multiplarna som rådde då. I alla fall om antaganden om marginal och tillväxt faller in. Som jag skrev 2021

”Man får ha i beredskap dock att popularitet och multiplar kan snabbt svänga i denna branschen.”

Vilket man ändå får ge hyfsat rätt för.

Det man behöver ha i åtanke är risken i verksamheten/branschen/bolaget i sig. Embracer är hög risk eftersom den inte checkar många boxar på min checklista. Därav ska exponeringen hållas låg i en portfölj.

Några tankar om Embracer?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.