27 May, 2024

Problemet med information

Uppdaterad:
27 May, 2024

Det är förmodligen känt för de flesta att det är en ganska mänsklig egenskap att skatta sin egen förmåga högre än vad den egentligen är. Exempelvis så anser en klar majoritet av bilförarna att de är bättre bilförare än genomsnittet. 

Vi anser också i allmänhet att vi kan fatta bättre beslut ju mer information vi har kring ämnet.

Forskning (exempelvis Cognitive Research: Principles and Implications 2020 m.fl.) har dock visat på att så inte är fallet. Det som händer när vi får mer information är att upp till en viss punkt så förbättras vår förmåga därefter faller den. 

Problemet är att ju mer information vi får ju mer självsäkra blir vi. När vi väl passerar punkten för då ytterligare information gör oss till sämre beslutsfattare så blir vi inte mer osäkra som en följd-reaktion på det. Nej, vi blir istället mer och mer självsäkra.

Detsamma gäller ju mer precis information vi tror oss ha. Exempelvis ökar självförtroendet om vi kan precisera en informationsdel till t.ex. talet 3,45 än om informationen anger ett mer diffust tal-spann, t.ex. 2 till 5.

Kortfattat skulle man därför kunna säga att om man i sin analysprocess får fram "information" i en väldig mängd samt att dessa är ganska tydligt preciserade så riskerar man att göra sig själv en väldig otjänst.

Omvänt, om man håller saker och ting så enkelt som möjligt samt försöker undvika allt för noggrann sifferexercis så kan det kanske inte enbart spara mycket tid. Det kan t.o.m. förbättra slutresultat.

Vad tror du och hur hanterar du informationsflödet?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.