Press
21 Nov, 2023

Analysguiden: ANALYS Redsense Medical: 2024 kan bli bolagets viktigaste år

Uppdaterad:
21 Nov, 2023

Försäljningsprognoserna för 2023 upprepas men 2024 justeras ned. Analysguiden konstaterar att medicinteknikbolaget går en intressant framtid till mötes.

Stark avslutning på året
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 5,29 MSEK för Q3-23 jämfört med 1 MSEK för Q3-22. Bolaget har fortfarande kvar att slutfakturera den order man fick i augusti vilket gör att vi ser ett ytterligare positivt nästa kvartal. Vår prognos om 25 MSEK ser mer eller mindre ut att infrias i och med detta. Tack vare den goda tillväxten och bra kostnadskontroll under 2023 ser vi inga behov av någon defensiv kapitalanskaffning. Däremot kan det finnas behov av kapitalförstärkning om saker går bolagets väg under kommande år vilket vi beskriver i nästa stycke.

Blir nästa år genombrottets år?
Om det lagförslag (Home Dialysis Risk Prevention Act / H.R.3118) som presenterades i maj detta år går igenom kommer det att sätta avtryck på Redsense framtid då det skulle innebära Medicare-täckning för bolagets produkter avseende hem-dialys. Förslaget har hittills förts fram till representanthuset och går det igenom där väntas därefter ett godkännande från senaten. För att inte tappa tid är det av vikt att det röstas igenom denna mandatperiod. Även om det är av stort värde för bolaget att erhålla kostnadsersättning för hem-dialys skulle ett godkännande få stort signalvärde och möjligtvis bana väg för ett liknande förslag för dialys-kliniker. Skulle detta bli verklighet öppnas en marknad mångdubbelt större och skulle innebära en potentiell ”game-changer” för bolaget. Under sommaren och hösten har ett flertal möten och konferenser, där ansvariga kongressmedlemmar deltagit, uppmärksammat vennålsutdragning (VND) och den potentiella faran i detta. Medvetenheten ökar stadigt och vi ser framemot ett mycket intressant 2024 avseende hur detta lagförslag kommer hanteras.

Mycket intressant framtid
Vi gör inga justeringar för 2023 men drar ned vår prognos för 2024 till 30 MSEK (35) på grund av sena utleveranser av beställningar vilket kan påverka första halvåret negativt. Vi har även justerat ned vår kostnadsprognos då vi legat något högt under 2023. Trots att 2024 kan anses som något av ett ”mellanår” prognosticerar vi en tillväxt på ca 20%. Det vi behandlade i föregående stycke kommer vara det som kommer driva bolagets utveckling under kommande år anser vi. Ett positivt utfall gör att tillväxten kommer få en mycket positiv utveckling.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer:

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.