Press
4 Sep, 2023

Analysguiden: ANALYS Redsense Medical: Årets prognos infriad

Uppdaterad:
4 Sep, 2023

Redsense erhöll stororder vilket gör att bolaget ser ut att kunna leverera på Analysguidens försäljningsprognos för 2023. Därtill ser likviditeten hanterbar ut och vi ser med intresse fram emot kommande år.

Orderingång bekräftar prognos
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 4,8 MSEK för Q2-23 jämfört med 1,9 MSEK för Q2-22. Tillväxten för första halvåret summeras till 131% (11,65 MSEK jmf 5,05 MSEK). Stora delar av den order man fick under december förra året är fakturerad. Redsense kunde igen visa att man återfått sin tillväxt genom att i augusti få ytterligare en order på 11,2 MSEK. Lägger vi till denna till första halvårets fakturering hamnar vi på en årsomsättning på ca 23 MSEK. Vår prognos om 25 MSEK ser mer eller mindre ut att infrias i och med detta.

Stora möjligheter i USA och lansering av Clamp
Något vi nämnt i vår förra uppdatering men värt att upprepas är den nyhet som kom 8 maj som visar en politisk enighet om att införa kostnadsersättning (Home Dialysis Risk Prevention Act / H.R.3118) för hem-hemodialys – den för Redsense för närvarande största marknaden. Förslaget har förts fram till representanthuset och går det igenom där väntas därefter ett godkännande från senaten. Även om det är av stort värde för bolaget att erhålla kostnadsersättning för hem-dialys skulle ett godkännande få stort signalvärde och möjligtvis bana väg för ett liknande förslag för dialys-kliniker. Skulle detta bli verklighet öppnas en marknad mångdubbelt större och skulle vara en potentiell ”game-changer” för bolaget. Även om det realistiskt ligger några år bort är utvecklingen i ämnet väl värd att följa för investerare. Lansering av den nya produkten Clamp ligger i närtid. Bolaget väntar på CE-godkännande och därefter väntar lansering främst i Kanada, Australien och vissa utvalda länder i Europa (Storbritannien och Tyskland). För lansering i USA krävs FDA-godkännande vilket bolaget aktivt arbetar med.

Mycket intressant 2024
Tack vare en stark ”turn-around” och rekordomsättning för 2023 kombinerat med god kostnadskontroll ser likviditetsrisken klart hanterbar ut. Även om bolagets goda framtidsutsikter med lansering av Clamp och den politiska utvecklingen i USA kan motivera att man stärker kassan något för att mer aktivt kunna ta marknadsandelar. Vi ser dock ingen stor risk för kraftigt negativ utspädning då man historiskt hanterat dessa frågor ansvarsfullt.

Bolagets fokus nu är att dels lansera Clamp på ett framgångsrikt sätt, dels aktivt bevaka den politiska utvecklingen i USA som skulle kunna ge mycket god effekt för bolagets försäljning framgent. Vi behåller vår prognos om en omsättning på ca 25 MSEK och ser med intresse framemot kommande års utveckling.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analyser/redsense-medical-arets-prognos-infriad

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.