Press
22 May, 2023

Analysguiden: ANALYS Redsense Medical: Försäljning är fortsatt fokus

Uppdaterad:
22 May, 2023

Tillväxten i Q1 var stark och i linje med våra förväntningar. En lägre kostnadskostym medför att Analysguiden justerar upp resultatprognosen.

Förväntat starkt kvartal – fortsätter orderingången under andra halvåret?
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 6,8 MSEK för Q1-23 jämfört med 3,1 MSEK för Q4-22. En fortsatt stor del av kvartalets omsättning härrör från den stora ordern som bolaget erhöll i slutet av 2022. Vi ser med spänning fram emot andra halvåret för att syna om omsättningstillväxten är tillbaka på allvar.

Möjlig ”game-changer”?
Redsense har fortsatt några viktiga områden att bearbeta för att öka bolagets försäljning där den viktigaste är att öka omsättningen på den stora USA-marknaden. Uppsidan där ligger då på att göra större insteg i försäljningen till kliniker. Volymerna är klart större där än för hem-dialys. Uppskattningsvis behandlas ca 12 000 patienter i hemmet jämfört med 500 000 patienter på klinik. Givet kostnadsfokus hos dialyskliniker kommer det med stor sannolikhet att kräva inkludering i det allmänna ersättningssystemet vilket ligger några år bort. Med detta nämnt är det värt att påpeka den nyhet som kom 8 maj som visar en politisk enighet om att införa kostnadsersättning (Home Dialysis Risk Prevention Act) för hem-hemodialys – den för Redsense för närvarande största marknaden. Förslaget har förts fram till representanthuset och går det igenom där väntas därefter ett godkännande från senaten. Även om det är av stort värde för bolaget att få igenom kostnadsersättning för hem-dialys skulle ett godkännande få stort signalvärde och möjligtvis bana väg för ett liknande förslag för dialyskliniker. Skulle detta bli verklighet öppnas en marknad mångdubbelt större och skulle vara en potentiell ”game-changer” för bolaget. Även om det realistiskt ligger några år bort är utvecklingen i ämnet väl värt att följa för investerare.

Fortsätter försäljningsmomentum in i andra halvåret?
Vi har tidigare pekat på behovet av kortsiktig finansiering då försäljningsökningen inte varit tillräckligt stark. Tack vare de stora beställningar bolaget fick i slutet av 2022 och en lägre kostnadskostym än vi beräknat ser risken hanterbar ut. Därför justerar vi upp vår resultatprognos som en effekt av detta.

Bolagets fokus nu är att följa upp den starka start man har för 2023. Vi behåller vår prognos om en omsättning på ca 25 MSEK och ser med spänning framemot kommande års utveckling.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-redsense-medical-forsaljning-ar-fortsatt-fokus

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.