Press
31 May, 2023

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Uppdaterad:
31 May, 2023

Stockholm, Sverige -31 maj 2023 - Sinch AB (publ), som hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom sitt Customer Communications Cloud, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882-8908 ("Sinch"), uppgår till 840737 328 den 31 maj 2023.

Förändringen av antal aktier och röster under maj har föranletts av 1114 500 aktier som har emitterats med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammen LTI 2018 och LTI 2019.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Sinch hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom molnbaserade tjänster för kund-kommunikation. Mer än 150 000 kunder, däribland många av världens största techbolag, använder Sinchs Customer Communications Cloud och Sinchs säkra och tillförlitliga supernät för meddelanden, röstsamtal och e-post. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan bolaget grundandes 2008. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige, och aktien handlas på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com (http://www.sinch.com).

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 17:35 CET den 31 maj 2023.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.