Press
20 Dec, 2022

Attana har lämnat in en ny patentansökan gällande diagnotik av neutraliserande effekt hos antikroppar

I enlighet med kommunikation i Q3-rapporten har Attana nu färdigställt och lämnat in en ny patentansökan. Patentansökan gäller metoder för att bedöma antikroppars neutraliserande förmåga i biologiska prover och är en mer kvantittiv vidareutveckling av den patentansökan som lämnades in tidigare i år.Innovationen är användbar för båda Attanas affärsområden - Life Science och Diagnostics.

Attana har lämnat in en ny patentansökan för bedömning av antikroppars eller andra biologiska enheters neutraliserande förmåga i komplexa biologiska prover (d.v.s. i blod). Innovationen kan tillämpas inom diagnostik i syfte att bättre fastställa immuniteten hos individer baserat på olika parametrar, däribland kinetik och titernivåer hos immunförsvaret, t.ex. IgG-antikroppar. Därtill kan innovationen användas för att erhålla ökad information om det mänskliga immunförsvaret i såväl prekliniska som kliniska faser av läkemedelsutveckling. Ansökan är en vidareutveckling av tidigare patentansökan, denna gång med yterligare kvantifierat fokus på blodprover (helblod, sera och plasma) neutraliserane effekt.

Attanas patentansökan omfattar flera aspekter för bedömning av kinetiken vid en samverkan mellan exempelvis en antigen och en antikropp, samt i kombination med neutraliserande titer. Arbetet har utförts i samarbete med Prof. Ian Nicholls och Dr. Per Nilsson på Linnéuniversitet. Attana avser att publicera tvalda delar av innovationen  i en eller flera vetenskapliga artiklar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.