Press
11 Jun, 2024

Axfood förvärvar City Gross

Uppdaterad:
11 Jun, 2024

Axfood förvärvar butikskedjan City Gross, där Axfood redan idag har gemensam kontroll genom ett minoritetsägande. Förvärvet skapar förutsättningar för att stärka City Gross konkurrenskraft och för tillväxt i stormarknadssegmentet, vilket kommer att utmana marknadsledarna och öka konkurrensen inom detta segment. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.

Axfood AB ("Axfood") har ingått avtal med Bergendahl Food Holding ("Bergendahls") om att förvärva en andel motsvarande 90,1 procent av aktierna i City Gross Sverige AB ("City Gross"), vilket innebär att Axfood ökar ägandet i City Gross från nuvarande 9,9 procent till en ägarandel om 100 procent. Axfood har genom minoritetsandelen sedan 2021 gemensam kontroll över City Gross och har ett långsiktigt samarbetsavtal inom bland annat logistik, sortiment och inköp, egna märkesvaror, butikssäkerhet, ekonomi, HR och IT.

- Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen med Bergendahls och välkomnar alla City Gross medarbetare till Axfoodfamiljen. Vi tror mycket på City Gross och som ägare kommer vi att investera i att utveckla konceptet och effektivisera driften. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att stärka kedjans position och tydligare utmana de stora aktörerna inom det växande stormarknadssegmentet, där Axfood idag endast är närvarande genom minoritetsposten i City Gross, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

City Gross har efter lång tid av stabil lönsam utveckling liksom många aktörer på marknaden haft en något sämre utveckling under den senaste perioden av hög inflation. Verksamheten har även genomgått stora interna förändringar den senaste tiden, såsom omläggning av sortimentet, ny IT-infrastruktur och logistik. Med Axfoods kunnande och erfarenhet skapas förutsättningar för att vidareutveckla och stärka City Gross koncept och implementera effektiv drift genom hela kedjan. Härigenom stärks City Gross konkurrenskraft mot de stora aktörerna inom stormarknadssegmentet. Förvärvet av City Gross ger Axfood en tydligare marknadsposition inom stormarknadssegmentet och ökar därmed koncernens närvaro och räckvidd.

- Affären skapar de bästa förutsättningarna för att stärka City Gross konkurrenskraft, och stärka kedjans position på marknaden, för att expandera framgent. Axfood är helt rätt ägare för City Gross framåt för att utveckla stormarknadskonceptet över tid, säger Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

City Gross kommer att redovisas som ett eget segment i Axfoods finansiella rapportering. Förvärvet förväntas bidra positivt till Axfoods resultat per aktie senast 2026.

Om City Gross
City Gross är en svensk dagligvarukedja med en marknadsandel om cirka 3 procent. City Gross har idag cirka 2 800 medarbetare och ett butiksnät med 42 butiker framför allt i de södra delarna av Sverige. För de senaste tolv månaderna, fram till och med april 2024, hade City Gross en omsättning om 9,1 miljarder kronor och ett justerat rörelseresultat[1] om -132 miljoner kronor.

Om transaktionen
Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri bas och förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och kreditfaciliteter. Axfood beräknar transaktionskostnaden till cirka 25 miljoner kronor.

Axfood avser att genomföra en rad förbättringsinitiativ för att stärka kunderbjudandet, implementera kedjedrift och effektivisera verksamheten, allt i syfte att stärka City Gross till att nå lönsamhet senast 2026 och att därefter successivt stärka lönsamheten.

Förvärvet innebär en utspädning av Axfoodkoncernens rörelsemarginal med cirka 0,3 procentenheter rullande tolv månader från tillträdesdagen för att successivt bidra mot Axfoods långsiktiga finansiella mål om en rörelsemarginal om minst 4,5 procent.

Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och EU-kommissionen. Parterna är överens om att tillträde ska ske tidigast den 1 september 2024.

Inbjudan till analytiker- och presskonferens
Affären presenteras närmare av Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon vid en webbsänd telefonkonferens på engelska för investerare och press klockan 10:00 idag tisdagen den 11 juni. Använd denna länk (https://ir.financialhearings.com/axfood-conference-call-june-2024) för att följa webbsändningen. Registrera dig via denna länk (https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50050067) för att delta via telefonkonferens.
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen.

För mer information, kontakta:
Magnus Törnblom, presschef Axfood, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations Axfood, 073-049 18 44, alexander.bergendorf@axfood.se

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024 klockan 08:00.

[1] Exkluderat strukturkostnader kopplat till butiksnätverket och integration.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.