Press
16 Nov, 2023

BellPal Holding: Köparen har begärt att tillträdesdagen flyttas fram

Uppdaterad:
16 Nov, 2023

Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att köparen av dotterbolaget Bellpal AB med stöd av och i enlighet med tidigare kommunicerat SPA har begärt att tillträdesdagen flyttas fram till och med senast den 30 november 2023. Köparens möjlighet att begära förlängning av tillträdesdagen är enligt tidigare kommunicerat SPA ovillkorad och köparen har valt att inte närmare redogöra för omständigheterna som lagts till grund för beslutet om att senarelägga tillträdet.

Vidare kan Bellpal Holding AB meddela att köparens förpliktelser och rättigheter enligt kommunicerat SPA har överförts från mellanhanden L&D Advisory LLC till mellanhanden National Consulting Group LLC. L&D Advisory LLC har sedermera upplösts, vilket är en rättshandling som inte inverkar på affären mellan Bellpal Holding AB och köparen.

"We are delighted that the public has expressed such an interest in BellPal, and that the market is intrigued with its future, however due to competitive advantages and such, the Buyer still wishes to remain anonymous.

We look forward to closing the SPA deal with BellPal and to the conclusion of several months of intense and dedicated work with the amazing representatives from BellPal to bring this deal to fruition." Säger Laura Spedale, National Consulting Group LLC.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08.45.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.