Redaktionen
25 Jan, 2024
bevakning SensoDetect

TradeVenue har inlett bevakningen av SensoDetect

Uppdaterad:
30 Jan, 2024

TradeVenue har inlett bevakningen av det svenska medicinteknikbolaget SensoDetect vars produkter syftar till att hjälpa personer som kämpar mot psykiatriska sjukdomar. Företagets produkter bygger på en egenutvecklad teknologi som baseras på över 30 års forskning vid Lunds universitet, där företaget produkter idag främst fokuserar på screening och diagnostiskt stöd av ADHD, autism, schizofreni samt hörselscreening av barn. 

SensoDetect är just nu i övergångsfasen från att vara ett forskningsorienterat bolag till att övergå till ett kommersiellt bolag. Det finns idag flera faktorer som tyder på att tillväxten kan ta fart i närtid, däribland företagets pågående förhandlingar i Saudiarabien samt deras världsunika 15 minuters test som kan hjälpa sjukvården att leverera en mer objektiv och kostnadseffektiv vård. Så här sa SensoDetects VD, Per-Anders Hedin precis innan årskiftet 2023. 

Per-Anders Hedin
Per-Anders Hedin
VD för SensoDetect

Vi har aldrig varit så nära ett genombrott som nu. Vi är i förhandling i Saudiarabien om obligatoriska test på alla nyfödda, i Kina om Joint Venture med en ny grupp investerare och i Sydamerika med intressenter om att erbjuda tester till alla barn som börjar skolan. Lägg därtill att vi redan efter nyåret planerar att inleda samtal med flertalet läkemedelsbolag inom vårt nya område medicinering och du får ett riktigt intressant bolag med en stor potential.

TradeVenue kommer att följa företagets utveckling framåt genom att bland annat skriva analyser och analytiska kommentarer. Dessutom kommer vi på TradeVenue genomföra exklusiva VD-intervjuer samt producera annat intressant innehåll om bolaget. 

SDET trade venue
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.