Bolagsrapporter
28 Feb, 2024
Bodyflight bokslutskomunike

Bodyflight: Bokslutskommuniké 2023

Uppdaterad:
28 Feb, 2024

Bodyflight Sweden AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december, och det fjärde kvartalet, 2023. Här följer en sammanfattning av rapporten.

Fjärde kvartalet (oktober - december 2023)

Nettoomsättningen har under perioden ökat med 19,4 % till 10 740 Tkr (8 994 Tkr). Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till + 1 320 Tkr (+ 2 708 Tkr). Rörelseresultatet minskar med 1 388 Tkr, det beror främst på ökade personalkostnader samt ökade avskrivningar för koncernen genom förvärvet av VREX.

Januari - december 2023

Nettoomsättningen för perioden ökat med 5 346 Tkr till 34 494 Tkr (29 148 Tkr). En ökning med 18,3 %, vilket härleds till förvärvet av VREX, som redovisar nettoomsättningen under perioden juli-december. Rörelseresultatet ökar med 20,4 % till 4 759 Tkr (3 954 Tkr). Rörelsens intäkter och kostnader ökar till följd av förvärvet av VREX den 1 juli 2023.  För perioden 1 juli - 31 december härleds 5 515 Tkr i ökad nettoomsättning samt 3 058 Tkr i ökade rörelsekostnader till VREX. Vidare härleds 1 177 Tkr i personalkostnader samt 514 Tkr i avskrivningar. Rörelsemarginalen minskar marginellt samtidigt som soliditeten ökar med 5 % upp till 59 %.

Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD har ordet

Tio år efter öppnandet av Bodyflight Stockholm är vi nu en koncern inom upplevelseindustrin. Bodyflight äger och driftar två vindtunnlar och två VR-center. Och mer ska det bli.

Marknaden för upplevelser är väldigt segmenterad och det finns goda möjligheter att expandera koncernen genom förvärv, samgåenden med externa aktörer, eller med egenägda upplevelser.

I juli 2023 förvärvades majoriteten av aktierna i VR-bolaget VREX. VREX har sedan 2018 erbjudit marknadens bästa och mest realistiska VR-upplevelse till över 100 000 glada kunder. Ett VR-center kan etableras i vanliga lokaler och uppstartskostnaderna är relativt begränsade. Det innebär att vi kan öppna fler center där upptagningsområdet bedöms tillräckligt. Närmast på tur står Göteborg där ett hyresavtal har tecknats med förbehållet att vi erhåller bygglov. Beräknad start är Q3 2024.

Fler upplevelser innebär ökade krav på ett gediget affärssystem som kan tillhandahålla både presentkort, bokningar, bokföring etc. Under året har vi tillsammans med Litium och Bokad.se sjösatt ett sådant. Det går att skala upp fler verksamheter i systemet och presentkorten kan användas korsvis mellan upplevelserna.

Under hösten vann detaljplanen i Bromma laga kraft vilket möjliggör permanent bygglov samt ett förlängt hyresavtal för Bodyflight Stockholm där förhandling pågår.

Ekonomi

Förvärvet har bidragit till kraftigt ökad omsättning och vinst för helåret, vilket var väntat. Omsättningen ökade med 18 procent och vinst efter skatt ökade med 36 procent till 3 021 Tkr. Soliditeten ökar stadigt i koncernen och de långfristiga skulderna är de lägsta på fem år i absoluta tal. Det fjärde kvartalets resultat är svagare än föregående år på grund av engångsposter 2022 samt att förvärvet av VREX har medfört en del engångskostnader. Kort sagt, ett mycket bra år summeras in 2023.

Framtid

Att sia om framtiden kan vara svårt men jag gör ett försök. Räntan går ner under året vilket gör att fler personer får mer över i plånboken. Pengarna spenderas i högre grad på upplevelser än sällanköpsvaror vilket gynnar koncernens intäkter. Den svenska kronan ligger oförändrad mot euron och dollarn vilket gör utlandsresorna fortsatt dyra, därmed gynnas destinationer i Sverige som besöks av både inhemska och utländska turister.

Hushållens konfidensindikator börjar leta sig uppåt efter en kräftgång under de senaste två åren. Elpriserna balanseras på normala nivåer.

Med andra ord, den beryktade lågkonjukturen har vi redan sett det värsta av och vi klarade den bra. Nu går vi mot bättre tider och har goda möjligheter att ytterligare expandera och därmed förbättra bolagets affär.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.