Bolagsrapporter
28 May, 2024
Bodyflight kvartalsrapport q1 2024

Bodyflight: Delårsrapport Q1 2024

Uppdaterad:
5 Jun, 2024

Bodyflightkoncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 8 813 tkr.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 8 813 tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 204 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till - 509 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är - 0,03 kr.

VD har ordet

Till att börja med vill jag passa på att berätta om vår nyligen lanserade sommarkampanj. Vi har en fin rabatt om du köper ett presentkort för två personer via bodyflight.se. Passa på att ge bort en present till nära och kära.

Under kvartalet ökade omsättningen med 19,1 % från 7 395 tkr till 8 813 tkr. Ökningen är en positiv effekt av förvärvet av VREX den 1 juli 2023. Under första halvåret 2024 kommer jämförelsetalen att jämföras med Bodyflights siffror exklusive VREX för 2023. Under andra halvåret 2024 kommer jämförelsetalen att omfatta hela koncernen inklusive VREX.

Samtidigt som omsättningen ökat har resultatet minskat under kvartalet. Utöver engångskostnader om 180 tkr beror det minskade resultatet på en minskad omsättning per verksamhet.  Det första kvartalet var svagt, främst när det gäller koncernens erbjudanden till konsumenter. Vi kan se ett fortsatt högt intresse för produkterna men konverteringen online har gått ner och därmed försäljningen och resultatet. När det gäller våra erbjudanden till företag har framförallt VREX fortsatt haft en stark försäljning. Mycket beroende på det helhetserbjudande VREX kan erbjuda till företagskunder i form av upplevelse, mat, dryck och konferens.

bodyflight första kvartalet 2024

Räntesänkning och konjunktur

Trots höjda räntor har koncernen minskat sina räntekostnader med cirka 100 tkr jämfört med förra kvartalet. Det beror på att koncernens långfristiga skulder har minskats genom kraftiga amorteringar den senaste tiden. Under 2023 och första kvartalet 2024 har koncernen amorterat cirka 7,4 mkr mot externa kreditinstitut. Bodyflight har haft som mål att minska skuldsättningsgraden och det har vi lyckats med.

Det var ett tufft första kvartal och jag får erkänna att jag underskattade den svagare konjunkturen. Den kom senare och påverkade koncernen negativt. Hushållens konfidensindikator har dock ökat sju månader i rad och räntan sänktes med 0,25 % i början av maj varför jag är fortsatt hoppfull inför framtiden.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.