Press
17 Jun, 2022

Dividend Sweden mot nynotering på NGM Nordic SME

Styrelsen har idag skickat in ansökningshandlingar för att notera Dividend Sweden AB på NGM Nordic SME. Detta är ett steg inför DS Plattformens utdelning av aktierna i Dividend Sweden och att det återigen drivs som ett fristående listat bolag.

DIVIDEND SWEDEN MOT NYNOTERING PÅ NGM NORDIC SME

Styrelsen har idag skickat in ansökningshandlingar för att notera Dividend Sweden AB på NGM Nordic SME. Detta är ett steg inför DS Plattformens utdelning av aktierna i Dividend Sweden och att det återigen drivs som ett fristående listat bolag.

Dividend Sweden har övertagit "Gamla Dividend Swedens", nuvarande DS Plattformen, affärsplan och innehåller huvuddelen av koncernens värdepappersportfölj. Operativa ledningen och styrelsen är densamma för bägge bolagen. Utdelningen av Dividend Sweden genomförs för att skapa aktieägarvärde genom att förbereda DS Plattformen för ett omvänt förvärv.

Vid årsstämman den 31 mars 2022 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig genomföra vinstutdelning av samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB.

Styrelsen avser att besluta om avstämningsdag för utdelningen så snart NGM godkänt listningen och meddelat listningsdatum, NGM har beviljat ett förenklat listningsförfarande varför beslut förväntas i närtid.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
220617-Dividend-Sweden-mot-nynotering-pa-NGM-Nordic-SME.pdf

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.