Press
6 Feb, 2023

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB

Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556582-6558 Embracer Group AB
InstrumentSE0016828511 B shares
InnehavareElectronic Gaming International Investments Company
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningGåva
Datum2023-02-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier99 884 024
 - direkt innehavda rösträtter99 884 024
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,93379 %
 - direkt innehavda rösträtter5,36967 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,36967 % 99 884 024
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,36967 % 99 884 024
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter99 884 024
 - andel av rösträtter5,36967 %
 
Kommentar
Anmälan avser en koncernintern transaktion (mottagande av gåva från moderbolag).
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.