Press
13 Jun, 2024

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Uppdaterad:
13 Jun, 2024
Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0016101844 Shares and derivatives instruments (Warrants and equity swap)
InnehavareSociete Generale SA
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-06-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier65 038
 - direkt innehavda rösträtter65 038
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,00771 %
 - direkt innehavda rösträtter0,00771 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,00771 % 65 038
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,68015 % 39 488 471
 
TOTALT4,68786 % 39 553 509
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete Generale SA
 - antal rösträtter19 658 032
 - andel av rösträtter2,32986 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter19 895 477
 - andel av rösträtter2,358 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter39 553 509
 - andel av rösträtter4,68786 %
 
Kommentar
Changes due to : Delisting of warrants and its OTC hedge.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.