Emissioner
11 Apr, 2024
Finepart

Finepart företrädesemission 2024

Uppdaterad:
11 Apr, 2024

Finepart är ett innovativt teknikbolag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med mycket hög precision. Just nu genomför företaget en företrädesemission om ungefär 15 MSEK för att bland annat möta den ökade efterfrågan på skärmaskiner. Teckningsperioden löper mellan den 10 april och 24 april.

Om Finepart

Företaget grundades 2012 och har utvecklat en teknologi som baseras på traditionell vattenskärning men där designen har skalats ned till mikronivå för att möjliggöra skärning med mycket hög precision.

Efter ett år av en avvaktande marknad, ser nu bolaget en ökad efterfrågan på skärmaskiner. I takt med att en allt starkare miniatyriseringstrend växer fram på flera av de marknader som Fineparts kunder verkar inom ser bolaget en växande efterfrågan på mycket små komponenter. Det är bolagets bedömning att denna trend kommer fortsätta under år 2024 och framåt och då Fineparts mikrovattenskärningsteknik har förmågan att uppnå en noggrannhet som är cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning ser bolaget goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar, bland annat inom sektorer så som medicinteknik, elektronik, greentech och flyg- och rymdindustrin. Finepart börjar nu också ta sig in på underleverantörsmarknaden i större utsträckning, vilket bolaget bedömer ger goda förutsättningar för tillväxt framgent.

Företaget har idag flera stora internationella företag som kunder och för även dialoger med andra sådana företag. Idag använder bland annat Google, Apple och SKF deras teknik. 

Grund till emission

Finepart ser en allt större efterfrågan på små komponenter och med tanke på företagets konkurrensfördelar ser bolaget goda tillväxtmöjligheter. Dessutom börjar företaget ta sig in på underleverantörsmarknaden, vilket ytterligare stärker företagets möjligheter att ta marknadsandelar. Mot bakgrund av detta samt för att stärka balansräkningen har företaget beslutat att genomföra en företrädesemission om 15 MSEK. Ungefär 40 procent av emissionslikviden är tänkt att användas till att stärka företagets balansräkning medan resterande del kommer att användas till att utöka rörelsekapitalet.

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie i Finepart som innehölls på avstämningsdagen den 9 april 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. 
  • Teckningsperiod: 10 - 24 april 2024
  • Handel med teckningsrätter: 10 - 19 april 2024
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader: 15,0 MSEK
  • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: 11,7 MSEK
  • Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca. 87% av företrädesemission.
  • Antal aktier före emission: 22 400 734
  • Antal aktier efter emission: maximalt 44 801 468
  • Utspädning: Ca. 50% vid 100% teckning.
  • Teckningskurs: 0,67 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.