Redaktionen
14 Feb, 2023
Företagsbesök Railway Metrics and Dynamics

Företagsbesök hos Railway Metrics and Dynamics

Uppdaterad:
14 Feb, 2023

I slutet av januari fick TradeVenues aktieanalytiker en exklusiv möjlighet att besöka Railway Metrics and Dynamics och ta del av bolagets spännande verksamhet och tekniska lösningar. Utöver att diskutera det gångna kvartalet, fick de även ta del av RMD:s framtidsplaner och visioner. Nedan presenteras några korta tankar och synpunkter från mötet, som ger en intressant inblick i RMD:s framtidsutsikter.

Railway Metrics and Dynamics med ett bra kvartal i ryggen

Trots det rådande världsläget är intresset för RMD:s produkter stort på den mycket snabbväxande marknaden för den “smarta” järnvägen där bolagets unika IP-portfölj kan göra stor nytta. Railway Metrics and Dynamics har under kvartalet registrerat sin första försäljningsorder och fått flera förfrågningar från stora aktörer i järnvägsbranschen, både i Skandinavien och globalt. Trots brist på vissa komponenter kommer RMD:s verksamhet inte påverkas nämnvärt då de istället kan bygga ut sin lagerhållning.

Bland höjdpunkterna i det tredje kvartalet har Railway Metrics and Dynamics genomfört ett lyckat Proof of Concept (“PoC”) med sin sydafrikanska samarbetspartner Indlela Connections, där deras PMU-sensorer har monterats på godståg som går mellan Eswatini och Moçambique. Det visar hur enkelt det är att skala upp RMD:s plattform på global nivå och hur de använder samma komponenter, IT-lösningar och arbetsprocesser i Afrika som i Europa. RMD deltog också på södra Afrikas största järnvägsmässa där flera spännande förfrågningar kom in till bolaget.

En annan höjdpunkt värd att nämna är den vunna innovationsupphandlingen från Trafikverket, Sveriges största ägare av fast infrastruktur, som erhölls och signerades efter utgången av kvartalet. Den nyheten har vi tillägnat särskild uppmärksamhet nedan (läs RMD tecknar miljonavtal).

First-mover advantage

Railway Metrics and Dynamics är tack vare sin teknik- och IP-portfölj i en ledande position för att utveckla innovativa lösningar som är anpassade till den moderna järnvägens krav och för att möta de utmaningar som följer med transportsektorn. Detta innebär att Railway Metrics and Dynamics har mycket att vinna på nuvarande trender inom branschen, till exempel en ökad efterfrågan på kostnadseffektiva och hållbara transportalternativ. Med sin expertis och tekniska kunnande kan RMD spela en viktig roll i att forma framtiden för järnvägstransporter.

Potentialen i skalbarheten hos Railway Metrics and Dynamics

Om det är något som har blivit tydligt efter företagsbesöket så är det skalbarheten i RMD:s SaaS-baserade affärsmodell samt marknadens goda förutsättningarna för tillväxt. Järnvägssektorn är mycket standardiserad, vilket gör att RMD:s IP-portfölj kan användas på både befintliga och nya strukturer. Dessutom är sektorn repetitiv, vilket gör det lämpligt för maskininlärning och AI. 
 

Railway Metrics and Dynamics framtid

Det är också värt att notera att innovationsgraden inom järnvägssektorn för närvarande är låg, och att RMD:s systemplattform kan erbjuda funktioner som konkurrenter på marknaden saknar, såsom prediktiv analys av tågets och järnvägens ekonomiska livslängd. Detta kan bidra till restaureringsarbete, säkerställa järnvägens punktlighet samt möjliggöra en säkrare drift. Substitut för RMD:s funktionalitet kommer i huvudsak från manuella metoder, till exempel hur man; samordnar tidtabeller och beräknade ankomsttider, backar tåget, besiktigar vagnar och lastlås samt hantera järnvägens gemensamma informationssystem.

Railway Metrics and Dynamics framtid

TradeVenue spår en spännande framtid för bolaget, något som nuvarande börsvärde på knappt 50 MSEK verkar uttrycka en viss pessimism över. För de potentiella RMD-spekulanter som är nyfikna på bolaget har RMD bokat en plats på branschmässan Train & Rail i Stockholm från den 25 till 27 april 2023. Bolaget ser fram emot produktiva diskussioner och att ta tillfället i akt att visa hur deras unika plattform kan hjälpa till att säkra driften i ett järnvägssystem. Innan dess publicerar RMD sin bokslutskommuniké för 2022 den 27 februari 2023.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.