Emissioner
8 Dec, 2023
Attana företrädesemission

Företrädesemission Attana 2023

Uppdaterad:
28 Dec, 2023

Vi på TradeVenue har återupptagit bevakningen av bioteknikföretaget Attana som specialiserar sig på att analysera hur mänskliga celler reagerar på läkemedelskandidater innan den kliniska forskningsprocessen påbörjas. Just nu genomför Attana en kapitalanskaffning om ungefär 17,5 MSEK för att ta företaget till nästa nivå.

Om Attana

Under 2020 investerades läkemedelsindustrin drygt 200 miljarder USD i forskning och utveckling av nya läkemedel, där den genomsnittliga kostnaden för att få ett läkemedel till marknaden är ca 15 MdSEK. En stor orsak till denna kostnad är att mindre än 10% av alla läkemedelskandidater som når den kliniska fasen blir marknadsgodkända. Detta kan däremot förbättras genom att använda sig av Attanas produkter och tjänster. Attana är ett bioteknikföretag som specialiserar sig på att analysera hur mänskliga celler reagerar på läkemedelskandidater innan påbörjandet av den kliniska forskningsprocessen. Genom att tidigt identifiera önskade och oönskade effekter från läkemedelsmolekyler kan Attana hjälpa företagen att avgöra vilka läkemedelskandidater som är värda att investera i. Detta resulterar i en ökad effektivisering av läkemedelsprocessen samt minskade kostnader.

Företaget erbjuder idag uppdragsforskning och analysinstrument där uppdragsforskningen avser prekliniska studier för både välrenommerade läkemedelsbolag, såväl som mindre läkemedelsaktörer och universitet. Vad gäller analysinstrumenten säljs dessa antingen separat eller tillsammans med uppdragsforskningen. Dessutom genereras ytterligare försäljning från service och förbrukningsvaror. 

Grund till emission

Om företrädesemissionen fulltecknas kommer företaget att erhålla ungefär 15 MSEK efter emissionskostnader. Denna nettolikvid kommer bland annat att användas för att förbättra företagets kapitalstruktur samt för produktutveckling. Pengarna kommer också att användas för att etablera ett ekosystem för immunitetsprofiler i Europa samt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Företaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare om ungefär 7,3 MSEK, vilket motsvarar 42% av företrädesemissionen. 

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Samtliga befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhåller två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 6 december 2023 och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO1.
  • Teckningsperiod: 8 december - 22 december 2023
  • Handel med uniträtter: 8 december - 19 december 2023
  • Utspädning: ca. 44% vid fullt tecknande 
  • Garantiåtaganden och teckningsförbindelser utgör tillsammans ungefär 42% av företrädesemissionen
  • Teckningskurs: 0,16 SEK per unit vilket motsvarar 0,08 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
  • Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1: 3 juni 2024 - 14 juni 2024
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.