Emissioner
17 Jun, 2024
nyemission Eevia Health 2024

Företrädesemission Eevia Health 2024

Uppdaterad:
17 Jun, 2024

Eevia Health är en ledande tillverkare av hälsofrämjande växtextrakt. För att kunna öka tillväxttakten genomför bolaget just nu en företrädesemission om 28,6 MSEK där kapitaltillskottet bland annat ska användas till att öka rörelsekapitalet samt förbättra kapitalstrukturen. 

Om Eevia Health

Eevia adresserar globala hälsoutmaningar genom att distribuera bioaktiva extrakt från naturliga och växtbaserade råvaror som har kliniskt dokumenterade hälsofördelar. Extrakten säljs globalt som ingredienser till producenter av livsmedel, kosttillskott och kosmetika. Sedan Eevia grundades 2017 har bolaget lyckats växa snabbt, med en genomsnittlig försäljningsökning om 42% per år. Under räkenskapsåret 2023 uppnådde företaget en omsättning om 4,7 MEUR, respektive ett positivt EBITDA-resultat om 0,6 MEUR.

Produkterna utvecklas och produceras baserat på hållbara råvarukällor, vilket ofta är underutnyttjande råvaror som finns i överflöd i de nordiska skogarna. Med sitt fokus på naturliga råvaror samt ett fåtal hälsoindikationer sticker företaget ut internationellt sett. Det ska också tilläggas att samtliga produkter är organiskt certifierade, vilket stärker bolagets position ytterligare.

Eevia Health emission

Eevia har sedan start fokuserat på att bygga upp och öka produktionskapaciteten eftersom bolaget tidigare har tvingats säga nej till försäljningskontrakt, värda flera miljoner euro, då produktionskapaciteten har varit otillräcklig. Efter att ha erhållit kapitaltillskott från tidigare emissioner har bolaget lyckats öka produktionskapaciteten. Dessa kapacitets- och investeringsprojekt är nu i stort sett färdigställda, vilket innebär att Eevia för närvarande är bättre positionerat för att ta vara på tillväxtmöjligheterna som finns på marknaden.

Motiv till emission

Eevia bedömer att det befintliga kapitalet inte är tillräckligt för att de ska kunna ta sig an nya affärer och fortsätta utveckla organisationen. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om 28,6 MSEK, där kapitaltillskottet främst kommer att användas till att öka rörelsekapitalet samt återbetala ett kortfristigt lån. Resterande del av kapitaltillskottet kommer att användas till marknadsföring och vidareutveckling av verksamheten.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie i Eevia Health som innehölls på avstämningsdagen den 13 juni 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. För var fjärde (4) betald och tecknad aktie erhåller tecknaren en (1) warrant av serie TO1.

  • Teckningsperiod: 14 juni - 28 juni
  • Handel med teckningsrätter: 14 juni - 25 juni
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader:  maximalt 28,6 MSEK
  • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: maximalt 26,1 MSEK
  • Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca. 50,2% av företrädesemissionen från bland annat styrelsen och ledningen.
  • Antal aktier före emissionen: 35 713 884
  • Antal aktier efter emissionen: maximalt 83 332 396
  • Utspädning: maximalt 57,1%
  • Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.