Press
23 Nov, 2022

Hoi Publishing presenterar delårsrapport för januari - september 2022

JULI - SEPTEMBER 2022 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättning ökade med 3,7 % och uppgick till 2 479 k SEK (2 391)
 • Rörelseresultatet uppgick till -435 k SEK (251)
 • Periodens resultat uppgick till -492 k SEK (206)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 k SEK (198)
JAN - SEPTEMBER 2022 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättning ökade med 0,9 % och uppgick till 7 937 k SEK (7 870)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 316 k SEK (581)
 • Periodens resultat uppgick till -2 666 k SEK (450)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 275 k SEK (1 381)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
 • De sista transaktionerna kopplade till förlagets notering på NGM Nordic SME liksom vår IPO genomfördes under juli månad.
 • Ett strategiskt samarbetsavtal ingicks i juli med AI-bolaget Reedz AB i syfte att utvärdera möjligheterna att med Reedz AI-teknik översätta facklitterära och andra verk till andra språk och även att producera sådana verk för audio med hjälp av talsyntes.
 • Ett tilläggsförvärv gjordes från Tallberg Communication & Entertainment som ökade värdet på boklagret med c:a 300 k SEK. Samtidigt fastställdes och reglerades tilläggsköpskillingen i förvärvet av Tallbergs förlag med 210 k SEK.
 • Ett strategiskt samarbetsavtal ingicks i september med scoutingbyrån Script46 AB där förlaget också har köpt 25% av aktierna för 300 k SEK. Detta skapar nya möjligheter att arbeta med förlagets bokkatalog med inriktning på försäljning av rättigheter inom rörlig media (film- och teve).
 • Förlagets deltagande på bokmässan i Göteborg 22-25 september var mycket lyckat. Tre montrar och två scener bjöd på många intressanta samtal. 78 programpunkter genomfördes och närmare 40 författare fanns på plats.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 • Tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Tallbergs förlag liksom köpeskillingen för förvärvet av aktier i Script46 AB reglerades genom en kvittningsemission omfattande 510 k SEK som kvittats mot 170 000 B-aktier i förlaget, dvs en kurs på 3,00 SEK.
 • Förlaget deltog på Bogforum i Köpenhamn och knöt flera intressanta kontakter.
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.