Hoi Publishing

Hoi Publishing

HOI B

Översikt

Hoi Publishing är ett modernt bokförlag som genom den unika Hoi-modellen kombinerar det bästa med traditionell förlagsverksamhet och egenutgivning där författarna bland annat är med och finansierar projekten. Bolaget grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Hoi Publishing aktie

Kalender & Rapporter

23 May, 2023Bolagsstämma 2022
23 May, 2023Delårsrapport 2023-Q1
23 Aug, 2023Delårsrapport 2023-Q2
23 Nov, 2023Delårsrapport 2023-Q3
Lista
Nordic SME
Sektor
Media & publikation
VD
Lars Rambe
Ordförande
Mikael Palmqvist
Noteringsdatum
8 July, 2022

Insiderhandel Hoi Publishing

0 - 0 av 0

Om Hoi Publishing

Hoi Publishing AB är Sveriges ledande hybridförlag. Med den unika Hoi-modellen kombinerar bolaget det bästa med traditionell förlagsverksamhet och egenutgivning där författarna bland annat är med och finansierar projekten. Hoi har en bred utgivning av litteratur för alla åldrar och ger årligen ut omkring 200 titlar.

Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler möjlighet att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.

Varför ska man investera i Hoi Publishing?

  • Framtidens förlagsbransch
  • Unik och skalbar affärsmodell
  • Traditionell marknad i ny tillväxtfas
Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför kan en investering i bokförlagsbranschen vara en attraktiv placering?

Bokförlagsbranschen har under en lång period varit en relativt traditionell bransch, men med digitaliseringens snabba tillväxt och motståndskraft har detta öppnat upp för nya möjligheter till modernisering och förändring. Företag som tar vara på denna utveckling genom att investera i digital teknik har fått en chans jämna ut spelplanen och konkurrera med branschens jättar.

För det första kan pågående modernisering av bokförlagsbranschen bidra till en förbättrad konkurrenskraft för företagen. Nuvarande marknadstrender ger bolagen banbrytande möjligheter att tillgodose efterfrågan vilket kan bidra till lönsamheten. Samtidigt kan modernisering, framför allt genom ny teknik, öka tillgängligheten på litteratur och möjliggöra en betydligt bredare publik. Ny teknik öppnar därmed upp för såväl nya affärsmodeller som marknader vilket kan bidra till resultatutvecklingen.

För det andra kan moderniseringen av bokförlagsbranschen leda till betydande effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar genom att automatisera stora delar av värdekedjan. Investeringar i digitalisering är därmed en potentiell väg för att öka lönsamheten.

För det tredje kan moderniseringen av bokförlagsbranschen bidra till att skapa innovativt innehåll som kan locka till sig nya läsare och kunder. Exempel på ny innovation är interaktiva böcker, ljudböcker, e-böcker, och andra nytänkande digitala format som kan tänkas bidra till läsupplevelsen.

Sammanfattningsvis finns det flera anledningar till varför man kan överväga att investera i bokförlagsbranschen. Detta gäller i synnerhet för de aktörer som bejakar den förändring som pågår och därigenom kan dra nytta av potentialen för tillväxt. Storytel är ett imponerande exempel att följa på hur ett företag inom segmentet för ljudbokbranschen med begränsade resurser kan bli en av de främsta aktörerna i världen.

Hoi Publishing har ännu mycket att bevisa, men deras unika affärsmodell som kombinerar det bästa av traditionella förlagsverksamheter med möjligheten att ge ut ett bredare och mer okonventionellt utbud av litteratur ger stora möjligheter för framgång. I den första analysen som vi publicerade om Hoi Publishing, Sveriges ledande hybridförlag, visade vi vad skalbarheten i företagets unika koncept och digitaliseringsarbete kan innebär för lönsamheten.

Hoi Publishings affärsmodell

Hoi-modellen innebär en signifikant riskreducering vid bokutgivningen då en stor andel av intäkterna kommer från författarnas egna investeringar i projekten. Böckerna säljs både direkt via bolagets hemsida och från återförsäljare såsom boklådor, varuhus eller andra digitala återförsäljare. I bakgrunden av bokförsäljningen får bolaget även intäkter från lektörsläsningar.

Hoi Publishing avanza

Hoi-modellen är även väldigt attraktiv från ett författarperspektiv då de mot att bära en del av risken blir erbjudna betydligt högre royalties för varje såld bok (i jämförelse med författare som ger ut via traditionella förlag). Samtidigt får författaren bättre förutsättningar och incitament att påverka utgivningen och försäljningsarbetet. Med Hoi-modellen tar bolaget vara på det traditionella bokförlagets institutionella legitimitet och nätverk medan de verkar för en attraktiv gemenskap av författare präglad av långsiktiga relationer.

Marknad för Hoi Publishing

Pandemin har gjort att intresset för att läsa oavsett om det är i tryckt form eller digitalt har växt mycket kraftigt. Hoi Publishing har valt att positionera sig på en del av förlagsmarknaden som både växer snabbt och där de finansiella riskerna inte är lika stora som vid traditionell förlagsverksamhet. Med en omfattande rättighetskatalog, stor produktionskapacitet och ett attraktivt community för författare talar mycket för en god tillväxt. 

Hoi Publishing aktie

Hoi Publishings noterades 8 juli 2022 på Nordic SME Sweden. Med en förbättrad egenfinansiering och ökad kännedom via notering innebar detta betydligt större förutsättningar för Hoi Publishing att ta en större andel av marknaden. Hoi Publishings aktie handlas till kortnamnet $HOI.

Lars Rambe
Lars Rambe
VD för Hoi Publishing

Vi har redan många författare som har investerat i den här verksamheten, både genom att satsa pengar i sina egna utgivningar och i vissa fall även genom att bli aktieägare i förlaget. Nu vill vi skapa möjligheter för ännu fler att satsa på sig själva i samarbete med oss och därmed skala upp verksamheten ytterligare. Vi ska bygga ett starkt nordiskt förlag som har förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa ut i Europa.

Intervju med Hoi Publishings VD Lars Rambe

Hoi Publishing analys

När man analyserar ett företag som är verksamt inom bokförlagsbranschen finns det flera viktiga faktorer att ta i beaktning. Nedan har vi gjort vårt bästa för att lyfta fram ett antal sådana punkter som är typiska för den marknad som Hoi Publishings verkar på.

Konkurrenssituation och marknadsandelar: Bokförlagsbranschen är en konkurrensutsatt bransch där det finns flera aktörer som slåss om marknadsandelar. I detta är det viktigt att förstå vilken roll Hoi Publishing spelar på marknaden. Mindre varumärken som Hoi Publishing kan nämligen bygga upp en väl avgränsad och lönsam nisch genom att fokusera på sina styrkor. Samtidigt menar många marknadsbedömare att bokförlagsbranschen befinner sig tillväxtfas med stöd från digitalisering och e-böcker. Hur stor marknadsandel har Hoi Publishing och hur står sig Hoi Publishings värdeerbjudande gentemot konkurrenterna.

Försäljning och intäkter: Försäljningen av böcker och därmed intäkterna kan variera mycket från år till år beroende på bolagens utgivningsplaner, vilket trender som råder, samt hur kunder väljer att konsumera det skrivna ordet. Vid en analys kan det därför vara viktigt att ta försäljning- och intäktsmönster över tid i beaktning och jämföra detta med branschstandarden.

Kostnader och lönsamhet: Bolag inom bokförlagsbranschen har likt många andra producerande och säljande företag höga produktions- och marknadsföringskostnader, vilket kan påverka företagets lönsamhet negativt. Hur skiljer sig Hoi Publishing och den unika Hoi-modellen med konkurrenter i termer av skalbar kostnadsstruktur?

Förlagslistan: Bokförlagets viktigaste tillgång är dess författare och den förlagslista av böcker som bolaget ger ut. Om förlagslistan är av en hög kvalité och mycket populär kan detta ge konkurrenskraft gentemot andra bolag.

Digitalisering och teknik: Bokförlagsbranschen är en bransch i förändring med en ökad digitaliseringsgrad och användning av ny teknik. Hur marknadens aktörer väljer att anpassa sig till dessa förändringar och utveckla sin digitala strategi kommer att vara avgörande för att möta framtida utmaningar. I detta har Hoi Publishing valt att tillämpa en affärsplan som är mycket skalbar med uttalade digitala element.
 

Hoi Publishing strategi

Hoi Publishings strategi bygger på den unika och skalbara Hoi-modellen där författarna är med och bär en del av den ekonomiska risken. Genom att öppna upp för specialiseringar i värdekedjan har Hoi kunnat skala av den traditionella förlagsrollen och i stället komplettera den med ett väletablerat nätverk av samarbetspartner och författare-engagemang. Till följd av detta kan Hoi kan ge ut betydligt större volymer än sina jämnstora konkurrenter till dessutom betydlig lägre fasta kostnader. Samtidigt kan de konkurrera på en betydligt bredare marknad där de traditionella aktörerna måste vara mer selektiva. Detta då Hoi-modellen även tar höjd för mer nischade genre då uppdragsgivarens finansiering begränsar riskerna vid sämre försäljningsutfall för en titel.

Hou Publishing aktie

Hoi Publishing riktkurs

Riktkursen för Hoi Publishing är ett spekulativt värde som analytiker tror att Hoi Publishings aktie kan handlas till i framtiden. TradeVenue publicerar i regel inga riktkurser men det går att ta del av de estimat som TradeVenues analytiker har räknat på. TradeVenues analys av Hoi Publishing kan med fördel användas för att ta fram en egen prognos kring aktiens framtida värde. Det går även att vända sig till finans- och aktiebloggare för att höra vad dessa investerare tänker kring Hoi Publishings framtidsutsikter.

Hoi Publishing forum

TradeVenues analys av Hoi Publishing kan med fördel användas för att ta fram en egen prognos kring aktiens framtida värde. Det går även att vända sig till finans- och aktiebloggare för att höra vad dessa investerare tänker kring Hoi Publishings framtidsutsikter.

Hoi Publishing nyheter

De senaste nyheterna och pressreleaserna från Hoi Publishing går att hitta på denna sida. TradeVenue bevakar Hoi Publishing löpande vilket innebär att du som läsare kan ta del av nyheter, rapportkommentarer och intervjuer om Hoi Publishing. 

Vanliga frågor om Hoi Publishing

På vilken börs är Hoi Publishing listad?
Vilken sektor tillhör Hoi Publishing?
Vem är VD på Hoi Publishing?
När börsnoterades Hoi Publishing?
Var kan man läsa mer om Hoi Publishing?
Vad är en bokförläggare?
Hur tjänar författare pengar?
Hur påverkar e-böcker bokbranschen?
Hur påverkar självpublicering bokbranschen?
Vad är en hybridförlag?
Vilka börsnoterade bolag är verksamma inom bokförläggningsbranschen?

Hoi Publishing forum

Vill du kommunicera med andra ägare av Hoi Publishing eller med personer som är intresserade av bolaget? I så fall kan du använda vårt kommentarsfält nedan och dela dina tankar, frågor eller kunskap. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.