Redaktionen
21 Mar, 2023
Inbjudan till Railway Metrics and Dynamics årsstämma

Inbjudan till Railway Metrics and Dynamics årsstämma

Uppdaterad:
22 Mar, 2023

Railway Metrics and Dynamics (RMD) har kallat sina aktieägare till årsstämman som ska hållas på torsdag den 20 april 2023 klockan 10:00. Platsen för mötet är IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Hur deltar jag?

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste anmäla sig skriftligen till RMD med adress c/o Advice, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, och märka anmälan med "Årsstämma". Anmälan kan också göras via e-post till contact@railwaymetrics.com. I anmälan måste aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Om aktieägaren anlitar ombud eller biträden måste de också ange deras fullständiga namn och adress.

Aktieägarna kan också behöva lämna fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar om det krävs. Det är viktigt att notera att endast aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen, som är den 12 april 2023, har rätt att delta och rösta på årsstämman.

Varför ska jag delta?

Årsstämman är en informativ träff för aktieägarna. Under mötet kommer aktieägarna att få information om företagets prestationer under det föregående året, samt förutsättningar att analysera och diskutera dess framtida strategier. Dessutom kommer det finnas möjlighet för deltagarna att ställa frågor till styrelsen och rösta i viktiga frågor.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.