Redaktionen
4 Apr, 2022

INBooks: VD-intervju med Mikael Folkesson

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

I samband med den pågående nyemissionen i INBooks har vi fått möjlighet att ställa några frågor till Mikael Folkesson, VD. Mikael har över 20 års erfarenheter inom IT-branschen med flera mjukvarubolag såsom iViioo Inc. och IST Group AB där han numera sitter kvar i styrelsen. Mikael har varit VD för INBooks sedan 2020 och kommer senast från Fortnox AB där han jobbat i olika ledande roller.

INBooks VD-intervju emission

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

↓ Intervjufrågor:

----------------------------------------​​

✓ Vad tar du med dig för erfarenheter från Fortnox när det kommer till att forma INBooks?

 

✓ Vad är hemligheten bakom INBooks snabba tillväxt?

 

✓ Vad är målsättning med att ansöka om listning på NGM Nordic SME?

 

✓ Vad är fördelarna med INBooks bokföringssystem?

 

✓ Vad finns det för fördelar med att vända sig till INBooks bokföringssystem som utmärker sig mot existerande aktörer på marknaden

 

✓ Vad utmärker marknaden för redovisning och affärssystem samt vilka utmaningar står moderna och digitala aktörer som INBooks inför? 

 

✓ Då INBooks molntjänster riktar in sig både på småföretagen i INBooks Go samt redovisningsbyråerna i form av stödsystem i INBooks Flow berör ni flera närbesläktade aktiviteter i respektive bolags värdekedja. Vad finns det för synergier att utvinna mellan verksamhetsgrenarna? 

 

✓ Hur stor del av värdeskapandet i INBooks förväntas komma från respektive verksamhetsgren?

 

✓ När det kommer till värdering av tillväxtbolag är det inte alltid helt självklart hur man ska gå tillväga. I egenskap av att vara ett bolag som digitaliserar en industri med långtgående historia och central styrningsfunktion, vilka nyckeltal och multiplar tycker du är viktiga att titta på när man värderar INBooks? 

 

✓ INBooks är en av de få leverantörer inom bokföringssystem att erbjuda programvara som stöder flera språk såsom svenska, engelska och arabiska. Är detta något som långsiktigt kommer användas för att konkurrera på den internationella marknaden? 

 

✓ Varför ska man investera i INBooks? 

 

✓ Kommer du att ta del i nyemissionen?

 

  • ----------------------------------------

1. Vad tar du med dig för tidigare lärdomar och erfarenheter från Fortnox och mjukvarubolag när det kommer till att forma INBooks? 

 

Att man säkerställer ett commitment från alla i bolaget och säkerställa att alla brinner för att levererar oavsett vilken roll man har i bolaget. Detta gör vi genom att se till att alla är nära kunden och verkligen förstå de utmaningar vår kunder upplever. Då skapas bra förutsättningar för att lösa rätt saker.

 

2. INBooks har inte haft en speciell lång tid på sig att bevisa sin verksamhet med bakgrund mot bolagets unga ålder. Trots detta har INBooks expanderat kraftigt sedan grundandet 2019 med sikte på ansökan om börsintroduktion under april 2022. Vad är hemligheten bakom den snabba tillväxten? 

 

Vi identifierade tidigt ett antal whitespots på marknaden och har kunnat jobba väldigt nära ett antal kunder för att ta fram rätt funktioner i rätt ordning. Vi har dessutom haft varit väldigt noggranna i vår rekrytering och säkerställt att många av de som anställs antingen har byggt liknanden system tidigare eller jobbat i redovisningsbranschen.  Det viktiga är inte att göra saker rätt utan att göra rätt saker - då når man framgång snabbare!

 

3. Vad är målsättningen med att ansöka om listning på NGM Nordic SME? 

 

Vi söker oss nu till NGM Nordic SME för att i första hand få en annan tillgång till kapitalmarknaden. Genom att vara i noterade har vi bättre möjligheter att säkra finansiering för vår fortsatta expansion och tillväxt. Det ger en trygghet, både för oss som bolag men också för våra kunder. Att verka i en noterad miljö innebär även en större exponering och ökad transparens, detta stärker vårt varumärke och stärker vår marknadsföring.  

Att notera oss på NGM Nordic SME är naturligt i den fas vi befinner oss i, ett mindre bolag i stark tillväxt. Där får vi verka på en marknadsplats och växa tills vi är mogna för en reglerad börs.

 

4. Vad finns det för fördelar med att vända sig till INBooks bokföringssystem som utmärker sig mot existerande aktörer på marknaden?

 

Som småföretagare så vårt system betydligt lättare att komma igång med jämfört med t.ex. Fortnox. Systemet hjälper dig att hålla reda på viktiga händelser och föreslår hur du skall bokföra inköp. Vi har också en prissättning som är väldigt attraktivt för de minsta företagen. En annan styrka är att strategikt har beslutat att fokusera på just målgruppen småföretagare 0-5 anställda och kommer ej att avvika från från detta till skillnad från flera av våra konkurrenter. Det gör att vi kan verkligen kan förenkla, underlätta och förbättra för våra kunder på ett agilt och effektivt sätt. 

 

5. Vad utmärker marknaden för redovisning och affärssystem samt vilka utmaningar står moderna och digitala aktörer som INBooks inför? 

 

Redovisningsbranschen har sett likadant ut länge. Man har så klart sedan länge kastat de fysiska böcker till förmån för digitala. Men det har stannat där hos många i redovisningsbranschen. De redovisningsbyråer som kommer växa sig stora och starka är de som lyckas digitalisera och automatisera de interna processerna och samtidigt våga förändra sin prismodell - dvs att gå från en timbaserad prismodell till en fastprismodell. Det är först då som digitalisering och effektivisering verkligen får positivt effekt på lönsamheten. Detta kombinerat med att kontinuerligt mäta lönsamheten på kunder och effektiviteten för enskilda redovisningskonsulter kommer skapa betydligt bättre möjligheter att skapa hög lönsamhet samtidigt som det blir billigare för den enskilda företagen.Här tycker jag att man också kan nämna att de behöver flytta upp sig i värdekedjan så att de kan dra bättre nytta av konsulternas kompetens till mer kvalificerad rådgivning och överlåta de mer dagliga momenten till företagaren och därmed kan de förbättra deras marginaler och öka omsättningen - detta blir en win win för båda företagaren och byrån. Företagaren kan sänka sina kostnader genom att göra den dagliga bokföringen och samtidigt få mer kvalificerad rådgivning som kan ha stor påverkan på företagets administration samtidigt som byrån som sagt ökar och förbättrar sin omsättning och marginaler.  

 

6. Då INBooks molntjänster riktar in sig både på småföretagen i INBooks Go samt redovisningsbyråerna i form av stödsystem i INBooks Flow berör ni flera närbesläktade aktiviteter i respektive bolags värdekedja. Vad finns det för synergier att utvinna mellan verksamhetsgrenarna?

 

Genom en tät integration mellan systemen får redovisningsbyråerna en uppdaterad insikt i deras kunders ekonomi och kan komma med proaktiv rådgivning till företagaren baserat på den uppdaterad data utan att behöva logga in i respektive kunds bokföring. Byrån kan helt enkelt hålla en vakande hand över kundernas bokföring och gripa in när så behövs. Synergin uppstår då företagaren kan hantera den dagliga bokföringen med hög kvalitet dvs INBooks Go ser till att det blir rätt och byrån får därmed korrekt information in i systemet och kan därmed ägna sig åt mer kvalificerad rådgivning.  

7. Hur stor del av värdeskapandet i INBooks förväntas komma från respektive verksamhetsgren?

I takt med att byråerna ser synergin mellan INBooks Flow och INBooks Go ser vi att byråerna kommer fungera som en effektiv återförsäljare till INBooks Go. Vi ser redan detta mönster och tror att inom en nära framtid så kommer byråerna vara den verksamhetsgren som kommer växa snabbast och skapa mest värde för bolaget.

 

8. När det kommer till värdering av tillväxtbolag är det inte alltid helt självklart hur man ska gå tillväga. I egenskap av att vara ett bolag som digitaliserar en industri med långtgående historia och central styrningsfunktion, vilka nyckeltal och multiplar tycker du är viktiga att titta på när man värderar INBooks? 

 

Det viktiga är att skapa värde för kunderna och synliggöra dessa värden. Precis som du nämner så är det inte helt lätt att sätta värde i ett ungt bolag i stark tillväxt som ännu inte gör vinst. Att titta på framtida kassaflöden ger ofta en väldigt aggressiva värderingar och känns som ett ganska trubbigt instrument. Det finns inget självändamål att driva upp värderingen om man ser långsiktigt på verksamheten och vill ha med sig nöjda ägare över tid. Ett kanske mer normaliserat sätt är att titta på jämförbara peers och på den utveckling bolaget faktiskt har haft.  

 

9. INBooks är en av de få leverantörer inom bokföringssystem att erbjuda programvara som stöder flera språk såsom svenska, engelska och arabiska. Är detta något som långsiktigt kommer användas för att konkurrera på den internationella marknaden? 

 

Vårt system är i grunden byggt för att enkelt anpassas till andra marknader, men vårt fokus nu är den svenska marknaden och vi har i nuläget inga planer på expansion utanför Sverige. Men genom att erbjuda INBooks på flera språk så kommer vi kunna attrahera många  småföretagare med utländsk bakgrund. Vi ser flera fördelar med detta bland annat att vi kan vara en del av samhället som kan hjälpa till att få personer i arbete och hjälpa till med integreringen i samhället - det är vi stolta över att få vara en del av!

 

10. Varför ska man investera i INBooks? 

 

Investerar man i INBooks investerar man i ett företag där marknaden växer rejält varje år. Antalet nyregistrerade företag har ökat de sista åren och ligger nu på över 70 000 nya företag per år. Alla de företagen behöver ett bokföringssystem. Och idag finns det inget system som riktigt adresseras till allra minsta företag.

 

Samtidigt ser vi att de nya redovisningsbyråerna blir allt mer digitaliserade och är mer fokuserade på höja sig i värdekedjan. Men vårt system INBooks Flow så hjälper vi dem att göra just det. 

 

11. Kommer du att ta del i nyemissionen?

 

Ja men självklart! Jag har tidigare investerat och kommer även den här gången köpa fler aktier! Extra kul är att jag vet att många i personalen och styrelsen också kommer köpa aktier i den här nyemissionen. Och på tal om styrelsen - nyligen nominerades Nils Carlsson, VD på Resurs Bank och för detta VD på Fortnox in i vår styrelse. Nils kommer bli ett välkommet tillskott till styrelsen med sin bakgrund och sin förståelse för branschen och kommer därmed bidra positivt till bolaget på flera sätt. Den 20:e april är vår årsstämma och då är det tänkt att han väljs in.

Kort om INBooks erbjudande:

✓ Teckningsperiod: 28 mars - 12 april 2022

✓ Teckningskurs: 0,80 SEK per unit

✓ Minsta teckningspost: 6 500 units

✓ Emissionsbelopp: 26,4 MSEK

 

Läs mer om INBooks emission

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

 → Informationsfolder

 → Prospekt

 → Anmälningssedel

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.