Nyhet
6 Apr, 2023

INHALATION SCIENCES: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION 17 MLN KR

Uppdaterad:
18 Apr, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inhalation Sciences har beslutat om en nyemission om cirka 17,1 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtliga befintliga aktieägare erhåller fem teckningsrätter för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 20 april 2023. Tolv teckningsrätter ger rätten att teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen är 3:60 kronor per aktie.

Inhalation Sciences har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 13,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 80 procent av företrädesemissionen. Syftet med företrädesemissionen är att intensifiera utvecklingen av bolagets kontraktsforskningstjänster.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till cirka 29,4 procent.

Vidare meddelar bolaget att offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet kommer att senareläggas till den 31 maj, i stället för som tidigare kommunicerat den 23 maj 2023.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.