Redaktionen
2 Jul, 2024
zoomabiliy pehr-johan VD-intervju

Intervju med Zoomabilitys VD, Pehr-Johan Fager

Uppdaterad:
2 Jul, 2024

Spotlight-noterade Zoomability har utvecklat elrullstolen Zoom Uphill som kan ta sig fram i alla former av terräng. För att få en uppdatering kring hur det går för bolaget har vi på TradeVenue fått möjligheten att genomföra en intervju med Zoomabilitys VD, Pehr-Johan Fager. I intervjun diskuterar vi bland annat deras FDA-ansökan samt licensavtalet med Unidaco.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fråga 1
Ni har tidigare kommunicerat att ni har fått en sämre inledning på året. Vad beror detta på och hur ser ni på andra halvan av 2024?

För att bygga en Zoom krävs det en rad olika specialdelar förutom alla ”skruvar och muttrar”. Vissa nyckelkomponenter är också tillverkade enligt våra ritningar, dvs enbart för oss av våra underleverantörer. Men är man en liten spelare blir man lätt nedprioriterad. Vi måste också vara ute 6-9 månader med beställningar. Det har gjort att vi inte kunnat få den kontinuitet i produktionen vi önskat, och därmed kontinuerligt leverera ut de orders som hela tiden kommer in. 

En lösning på problemet är att köpa in stora satser av olika komponenter, något vi inte haft råd till utan det har hela tiden varit en balans mellan inköp av komponenter och producera i förhållande till de likvida medel vi haft att tillgå. 

Det här håller nu på att lösa sig under Q2 då fått in mer kapital, vilket gör det lättare att upprätthålla balansen. Det innebär att vi kommer producera och leverera ut betydligt mer andra halvåret 2024. Vår prognos är därför att fakturera fler Zoomar totalt 2024 än 2023 trots den dåliga starten på året. 

zoom intervju pehr johan 2024

Fråga 2
Ni har för närvarande diskussioner kring ett JV i Kina. När estimerar ni att ett JV kan vara på plats och vad skulle ett sådant JV innebära för er?

Diskussionerna kring ett JV fortlöper enligt plan. Vi räknar med ett lite annat upplägg nu som i flera avseenden är bättre än det tidigare som sades upp. När det är helt på plats är svårt att säga, men under augusti borde ett avtal vara påskrivet. Testproduktion ska sedan kunna börja för den kinesiska marknaden redan innan året är slut, vilket vi indikerat tidigare.
JV:et kommer vara mycket viktigt för vår framtida expansion av flera anledningar. Vi kommer att få en lägre produktionskostnad ur flera aspekter. Det gäller både priset för en tillverkad Zoom som så, men också hela logistiken runt produktionen blir billigare. Därtill kommer vi också åt kinamarknaden och den i Syd Korea som, JV:et kommer bearbeta. Vi kommer dock att börja i liten skala, men vi ser att potentialen finns för en kraftig expansion under 2025.

Fråga 3
Vilka är era huvudmarknader och hur ser potentialen ut där? 

Våra huvudmarknader idag är USA, Italien, Norge och Sverige, men vi kommer intensifiera vår marknadsföring i hela Europa. Framöver är också Kina och hela Asien viktiga för oss då vi har ambitionen är, och det vi bäddar för, är att bli en ledande leverantör för fyrhjulsdrivna små elfordon i hela världen. Bara av den produkt vi har idag, Zoom Uphill, finns en potential att om några år kunna producera och sälja över 10 000. 

zoomability VD-intervju

Fråga 4
I Q3 2023 startade ni processen för FDA-registrering av Zoom Uphill® där ett sådant godkännande avsevärt skulle förbättra era tillväxtmöjligheter på världens största marknad. Finns det något nytt att rapportera kring detta och hur skulle ett sådant godkännande påverka er?

Vi räknar med att få svar från FDA på vår ansökan under året, när är dock svårt att säga. Det är dock inte avgörande för vår försäljning i år.

Fråga 5
Skulle du berätta lite mer om investerings- och licensavtalet som ni tecknade med Unidaco i april?

I emissionen vi genomförde i november 2023 kom Unidaco in som storägare, med drygt 15 %. I det två avtal vi i år tecknat med dem tillförs dels Zoomability 8 MSEK i en riktad emission och så kommer Unidaco via sina partners i Indien, Malaysia, Indonesien och MENA producera och sälja Zoom Uphill. I år kommer de 8 MSEK vara viktiga för vår expansion. När det gäller produktion och försäljning finns inte någon konkret tidsplan ännu. Det kan dock bli tal om start redan under 2025. Som vi meddelat tidigare har nu Unidaco två representanter i styrelsen för Zoomability, och de kommer givetvis driva dessa frågor där. 

Zoomability intervju pehr-johan

Fråga 6
Vad ser ni för utmaningar och möjligheter på kort sikt?

Viktigast på kort sikt är att få klart med ett JV i Kina. Det kommer vara en avgörande hörnpelare för vår framtida expansion.

Fråga 7
Skulle du kunna ge en kort motivering kring varför man ska investera i Zoomability?

Det givna svaret är att vi har en unik produkt på en mycket stor världsmarknad som vi idag bara skummat lite på ytan av. Med det nya kapital vi fått, den närvaro i 18 länder vi redan har, och den potential vi nu ser i Kina och övriga Asien, kan vår expansion gå väldigt snabbt framöver. Våra odds för att lyckas stärks hela tiden, men det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer vi inte har kontroll över. 

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.