Press
26 May, 2023

Investor använder återköpsbemyndigande

Uppdaterad:
26 May, 2023

Årsstämman 2023 i Investor bemyndigade bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier. Aktierna kan förvärvas för att bland annat säkra åtaganden och kostnader sammanhängande med Investors program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor och för syntetiska aktier utgivna som del av styrelsearvode. Investors styrelse har nu beslutat att utnyttja bemyndigandet för dessa syften.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm före den 15 juni 2023 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Investor äger för närvarande 5 347 838 aktier av serie B i Investor och avser förvärva ytterligare högst 900 000 aktier av serie B.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl.11:00 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.