Nyhet
6 Nov, 2023

IPO: HANDELSPREMIÄR FÖR SIBEK PÅ NASDAQ FIRST NORTH PÅ MÅNDAGEN

Uppdaterad:
6 Nov, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sibek, ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg, debuterar på måndagen på handelsplattformen Nasdaq First North. Bolagets aktiekapital värderades till 154 miljoner kronor före kapitaltillskottet i emissionserbjudandet.

I slutet av oktober meddelade bolaget utfallet i aktieerbjudandet inför noteringen.

Sibek erbjöd dels nytryckta aktier för sammanlagt 10,6 miljoner kronor, dels befintliga aktier för totalt 4,4 miljoner kronor, alltså ett totalt erbjudande om 15 miljoner kronor. De inkomna anmälningarna summerade till cirka 13,3 miljoner kronor och erbjudandet tecknades till närmare 89 procent.

Innan teckningsperioden påbörjades hade Sibek fått teckningsåtaganden om 9,1 miljoner kronor, motsvarande 61 procent av erbjudandet.

Teckningskursen i erbjudandet på 16 kronor per aktie värderade bolagets befintliga utestående aktier till 154 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Sibek är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är den statliga myndigheten Trafikverket, följt av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm, alltså SL.

"Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag", skrev Sibek för en tid sedan.

De tjänster som bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

"Sibek har sedan starten visat upp god lönsamhet varje år och har under de senaste åren haft en god organisk tillväxt genom utveckling av tjänster och geografisk expansion. En notering av Sibeks aktier är ett naturligt och viktigt steg för att fortsätta den starka och positiva utvecklingen av företaget", sade bolagets styrelseordförande Björn Östlund.

Sibek avser använda likviden från de nyemitterande aktierna till genomförandet av potentiella bolagsförvärv. Företaget planerar att undersöka möjligheten att expandera verksamheten via förvärv av andra bolag verksamma inom samma och närliggande teknikområden, hette det inför erbjudandet.

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.