Press
27 Oct, 2022

Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av tredje kvartalet

Irisity AB (publ): Nettointäkten för det tredje kvartalet har påverkats negativt jämfört med tidigare kvartal till följd av förskjutning av intäkter till fjärde kvartalet, uteblivet genomförande av ett tidigare intäktsfört, projekt om 6 MSEK i Sydamerika samt en fortsatt svag marknad i Sverige till följd av Integritetsmyndigheten, IMYs försenade utlåtande, vilket beskrivs i bolagets delårsrapport för andra kvartalet. Nettointäkten för kvartalet förväntas hamna inom intervallet 13-15 MSEK.

Bolaget förväntar sig ett fjärde kvartal med försäljning överstigande föregående års fjärde kvartal liksom tidigare kvartal detta år.

Ovanstående siffror är preliminära, den finansiella rapporten för Q3 publiceras enligt den finansiella kalendern 11 november 2022.

För vidare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEOAnna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 771 41 11 00Phone: +46725 04 69 17

E-mail: marcus.backlund@irisity.comE-mail:anna.forsberg@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 27 november 2022.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.