Press
18 Feb, 2022

Irisity AB (publ) levererar ett fjärde kvartal med stark tillväxt och marginaler.

VD kommenterar fjärde kvartalet:

Irisitys nettoomsättning uppgick till 35,8 MSEK en ökning med 244 procent och med en bruttomarginal på 83 procent. De månatliga återkommande intäkterna (MRR) ökade med 57 procent på kvartalsbasis. Vi fortsätter att växa vår verksamhet med förbättrade marginaler och EBITDA.

Vi rapporterar vårt första kvartal efter det transformativa förvärvet av Agent Vi (konsoliderat från mitten av oktober) där vi avslutar allt större affärer internationellt. Detta förväntas ge en positiv effekt på MRR och kassaflödet framöver. Vi redovisar också vår hittills starkaste EBITDA och bruttomarginal. Nettoresultatet har belastats av avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar. Kassaställningen följer plan.

Integrationen av Agent Vi går bra. Vi har tagit transaktions- och omkostnader under kvartalet varför en positiv utveckling av nettoresultatet förväntas kommande perioder.

Vi är nöjda med den starka försäljningsutvecklingen där vi vinner allt större kontrakt i Europa och Amerika. På den viktiga marknaden i Asien behöver vi dock stärka vår närvaro med ytterligare rekryteringar.

Vi levererar banbrytande algoritmer och högkvalitativa videoanalyslösningar till en ständigt växande global marknad och förväntar oss en fortsatt stark tillväxt såväl organiskt som genom strategiska sammanslagningar och förvärv.

Marcus Bäcklund

Höjdpunkter under fjärde kvartalet 2021:
  • Nettoomsättning 35,8 Mkr (10,4).
  • Aktiverat arbete 5,1 Mkr (3,4).
  • Bruttomarginal 83 procent (56,1).
  • Rörelseresultat (EBITDA) 8,6 MSEK (-1,9).
  • Resultat efter skatt -11,6 MSEK (-5,4).
  • Likvida medel vid periodens slut 71,3 MSEK (65,2).
  • MRR vid utgången av kvartalet 6,6 MSEK (4,2) Q/Q.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO                                                                    Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 771 41 11 00                                                                            Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: marcus.backlund@irisity.com                                                E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 18 februari 2022

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.