Nyhet
18 Sep, 2023

IRRAS: STÖRSTA ÄGARE FÖRESLÅR KVITTNINGSEMISSION

Uppdaterad:
19 Sep, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irras största ägare, IR Holding, har föreslagit en kvittningsemission av högst 338 miljoner stamaktier till kursen 0:18 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya aktierna ska endast kunna tecknas av IR Holding, med skyldighet för tecknaren att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning mot lån på 60 miljoner kronor jämte upplupen ränta per den 12 september 2023 om cirka 0,9 miljoner kronor.

"Styrelsen har i samsyn med sin finansiella rådgivare, kommit fram till att kvittningsemissionen är det enda realistiska alternativet för att undvika en insolvenssituation som äventyrar Bolagets fortlevnad och ekonomiska värde för kvarvarande aktieägare", står det i pressmeddelandet.

Vidare skriver Irras att man sonderat möjligheten till alternativ finansiering från externa investerare, men utan framgång. Bolaget har även sökt kontakt med dess större aktieägare för att undersöka möjligheten att genomföra en nyemission, men endast ett fåtal aktieägare har varit villiga att teckna aktier i en eventuell nyemission.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.