Nyhet
18 Oct, 2023

JOHN MATTSON: FÖRETRÄDESEMISSION 1,25 MDR KR, REVIDERAR MÅL

Uppdaterad:
18 Oct, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i John Mattson har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om 1.250 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen ska stärka bolagets balansräkning genom amortering av räntebärande skulder med ett belopp om cirka 1.100 miljoner kronor och finansiera investeringar i lägenhetsuppgraderingar samt energikostnadsbesparande investeringar med ett sammanlagt belopp om cirka 150 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtagande från John Mattsons största aktieägare Borudan Ett och Tagehus Holding, som tillsammans äger cirka 50,9 procent av antalet aktier och röster i John Mattson.

Mot bakgrund av de förändrade makroekonomiska förutsättningarna och utsikterna med högre nominella- och reala marknadsräntor och dess påverkan på John Mattson, har styrelsen genomfört en utvärdering av bolagets finansiella mål.

Styrelsen har beslutat att revidera målet avseende genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie vilket ska uppgå till minst 7 procent, inklusive eventuella värdeöverföringar till aktieägarna, över en konjunkturcykel. Det finansiella målet avseende genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie lämnas oförändrat med minst 10 procent över en konjunkturcykel.

John Mattsons finansiella riskbegränsningar lämnas oförändrade innebärande att belåningsgraden netto långsiktigt inte ska överstiga 50 procent samt att räntetäckningsgraden långsiktigt inte ska understiga 1,5 gånger.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.