Press
26 May, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma den 26 maj 2023 i BellPal Holding AB (publ)

Uppdaterad:
26 May, 2023

Vid extra bolagsstämma den 26 maj 2023 i BellPal Holding AB fattades följande beslut baserat på de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Vidare beslutade bolagsstämman om val av Niklas Nordström, Mattias Petterson, Delia Zadius, Björn Moden och Thomas Rönnquist som nya ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersätter Fredric Forsman och Lennart Gillberg. Stämman beslutade att Niklas Nordström väljs till styrelseordförande. Styrelsen består därmed av Niklas Nordström, Mathias Blomberg, Mattias Petterson, Delia Zadius, Björn Moden och Thomas Rönnquist.

Slutligen beslutade bolagsstämman i enlighet med aktieägares förslag om att inget arvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att besluten fattats enhälligt.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.