Press
18 Feb, 2024

Kontigo Care AB: Kontigo Care - nyhetsinslag på SVT och TV4 om Previct[®] Drugs  [ ]

Uppdaterad:
18 Feb, 2024

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att Previct[®] Drugs, bolagets nya mobiltelefonbaserade applikation för att detektera drognykterhet uppmärksammas i nyhetsinslag på SVT och TV4

Länkar till sändning:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/se-nar-ogat-filmas-av-for-att-drogtesta-reportern-lite-nervost (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svt.se%2Fnyheter%2Flokalt%2Fuppsala%2Fse-nar-ogat-filmas-av-for-att-drogtesta-reportern-lite-nervost&data=05%7C02%7Canja.peters%40kontigocare.com%7C0c6360e9173645e6d01808dc2fd16737%7Ced65d3cb8fee4928a6ed3ef626beb371%7C1%7C0%7C638437823617374886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5ZnYb6LYNXuaPSS%2F3Ub6L4qMewbFwbPdEsV82VkKOTw%3D&reserved=0)

https://www.tv4play.se/klipp/d3b81b7348355e7c14b1 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tv4play.se%2Fklipp%2Fd3b81b7348355e7c14b1&data=05%7C02%7Canja.peters%40kontigocare.com%7Ca53a7333233e46d47fd308dc2fd157b8%7Ced65d3cb8fee4928a6ed3ef626beb371%7C1%7C0%7C638437823360245677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LF2OVGF5ljOpDgU0iLa3CJY3KTKdEQCo7%2B%2BGubO7Aik%3D&reserved=0)

Ulrika Giers, VD för Kontigo Care säger

"Vi står inför en mycket spännande tid när vi nu ska lansera en första version av vår drogapplikation. Vi startar våra pilotstudier bland utvalda kunder och klienter under våren för att dra lärdom om hur drogapplikationen fungerar i verklig miljö. Vi arbetar idag med öppenvården i majoriteten av Sveriges kommuner. Kommunerna efterfrågar dagligen drogtester. Våra kunders behov har väglett oss när vi har utvecklat vår nya tjänst."

E-Hälsoplattformen Previct[©] används redan i svensk och finsk beroendevård. 172 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren.

Kontigo Cares egenutvecklade programvara Previct[©] Drugs integreras nu i vår befintliga eHälsoplattform Previct®. Utöver appen som finns för IOS och för Android kommer vårdgivaren även att ha tillgång till webbportalen som kan monitorera såväl alkohol- som drognykterhet tillsammans med all data om mående och andra av klienten egenrapporterade parametrar.

Kontigo Care räknar med att kunna lansera en första version av Previct[©] Drugs under 2024.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.comeller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.